Katılım Payı nedir?

Hasar sürecinde cihazın onarım ya da değişiminin yapılabilmesi için katılım payının sigorta ettiren tarafından ödenmesi ön koşuldur. Katılım payı onarım durumunda tamir ve işçilik bedelinin %30’u, değişim durumunda cihazın ilk satın alma anındaki herhangi bir indirime konu edilmemiş satış fiyatının %30’udur.