Akıllım Güvende cihaz koruma sigortaları kapsamında yaş sınırı var mıdır?

Fatura tarihi itibariyle 30 güne kadar geçmiş cihazlar teminat kapsamına alınabilmektedir.