Peşine kontratlıdan kimler faydalanabilir?

Peşine kontratlı cihaz satın alma seçeneğinden bireysel faturalı müşterilerimiz faydalanabilir.