Faturamdaki vergiler nelerdir?

Yeni bir faturalı hat almanız durumunda, kullanımlarınızdan bağımsız olarak yansıyacak vergiler;

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi: 400,00 TL; bu vergi, yeni abonelikler için 12 eşit taksitte faturalandırılmaktadır. Bu vergi faturanızda, Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır.

Telsiz Ruhsat Ücreti: Yeni hat alımlarında bir seferlik ödenir. Yıllık 179,28 TL olup, Turkell’de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır.

Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 179,28 TL olup, aylık 14,94 TL’lik taksitlerle kullanımlarınızdan bağımsız olarak faturanıza yansıtılır.

Not: Bu vergiler, faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde ilgili dönemde faturalandırılır ve sizin adınıza devlete iletilir. Ancak size kolaylık sağlaması için aynı faturaya aynı tutarda, İndirimler kaleminde indirim verilir ve vergi toplamı 12 taksit halinde Tahsilatına Aracılık Edilen Ödemeler kaleminde faturanıza yansıtılır.

Kullanımlarınız üzerinden yansıyacak vergiler: KDV; Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, tüm haberleşme hizmetleri için faturanıza KDV yansıtılmaktadır.

Özel İletişim Vergisi: 30.12.2020 tarihi itibarıyla faturanızda yer alan Özel İletişim Vergisi’ne tabii tüm mobil hizmetler için %10 oranında Özel İletişim Vergisi alınmaktadır. (6802 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince; cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri bu kapsama dahildir.)


Damga Vergisi: Cihaz veya paket gibi belli bir bedel içeren kampanyaya katılmanız durumunda faturanıza yansıyacaktır. Tarafınızdan imzalanan sözleşmede/taahhütnamede yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanır.

Not: Faturalı hattınızı başka birine devrederseniz, devralan kişi devraldığı hattın tüm vergi borçlarını da devralmış olur. Ek olarak yeni bir aboneye uygulanan tüm vergiler kendisinden alınır.