Kurumsal Yönetim

​​Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatları altında yönetilir.​ Şirketimiz Yönetim Kurulu çalışma esasları ekte​ ​bulunmaktadır.

​​