Turkcell Yurt Dışı Standart Paket - 1. Grup

Yurt Dışı Standart Paket - 1. Grup

Paket kapsamında yurt dışındaki avantajlı ücretler geçerli olmayacaktır. Yurt dışında dakika, SMS ve MB başına ücretlendirilirsiniz.

Turkcell Yurt Dışı Standart Paket - 1. Grup
KONUŞMA İNTERNET SMS EK AVANTAJ ÜCRET
Kullanılan DK,SMS,MB başına ücretlendirme yapılır.

Daha Fazla Bilgi

 • 1. Grup ülkelerinde (Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu ülkeler) arama 8,90 TL/DK ; aranma 6,90 TL/DK, SMS gönderme 2,90 TL/DK, internet kullanımı ise ilk 15 MB’ye kadar 16,90 TL/MB, 15 - 30 MB arasında 11,90 TL/MB, 30 MB üzerinde ise 7,90 TL/MB olarak ücretlendirilir.
 • Kuzey Kıbrıs'tan Kıbrıs numaralarını arama için 0,57 TL/dk ve diğer tüm yönler için arama 1.68 TL/dk, aranma 0.57 TL/DK, SMS gönderme 0.56 TL/DK, internet kullanımı ise 3,02 TL/MB’dir.
 • Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 31.12.2023 Tarihine kadar geçerlidir.
 • Ücretlendirme periyodu, konuşmalarda 60 saniye, internet kullanımlarında 1 kb’dir. Kıbrıs’ta ücretlendirme periyodu, konuşmalarda 6 saniye, internet kullanımlarında 1 KB’dir.
 • Yurt Dışı Standart Paket’e katılım sonrasında aynı gün içinde (Türkiye saati ile 24:00’a kadar) yapılan kullanımlar, eğer abonenin üzerinde halihazırda Akıllı Dünya Tarifesi var ise Akıllı Dünya Tarifesi’nden ücretlendirilmeye devam eder, Akıllı Dünya paketleri bittikçe yenilenir. Eğer Akıllı Dünya Tarifesi yoksa Yurt Dışı Standart Paket’ten ücretlendirilir.
 • Akıllı Dünya Tarifesi, 14.12.2022 itibariyle yeni abone alımına kapanmıştır. Bu tarihten önce Akıllı Dünya Tarifesi faydasını içeren paket veya kampanyalardan birine kayıt olan abonelerimiz, kampanya süreleri sonuna kadar bu tarifeden faydalanabilirler. Akıllı Dünya Tarifesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Yurt Dışı Standart Paket’in iptali durumunda, eğer müşterimizin Akıllı Dünya Tarifesi varsa bu özellik devreye girer.
 • Akıllı Fatura, Yurt Dışı Standart Paket kullanımlarını kısıtlar.
 • 1. Grup Konuşma ülkeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglades, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (İngiltere Kuzey İrlanda İskoçya Galler) , Bosna Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Cebelitarık, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Grönland, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kanal Adaları, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan

 • 1.     Grup İnternet Ülkeleri: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglades, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (İngiltere Kuzey İrlanda İskoçya Galler) , Bosna Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Grönland, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kanal Adaları, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan

 • ABD
  ABD
 • ALMANYA
  ALMANYA
 • ARJANTİN
  ARJANTİN
 • ARNAVUTLUK
  ARNAVUTLUK
 • AVUSTRALYA
  AVUSTRALYA
 • AVUSTURYA
  AVUSTURYA
 • AZERBAYCAN
  AZERBAYCAN
 • BANGLADEŞ
  BANGLADEŞ
 • BELÇİKA
  BELÇİKA
 • BEYAZ RUSYA
  BEYAZ RUSYA
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • BİRLEŞİK KRALLIK
  BİRLEŞİK KRALLIK
 • BOSNA HERSEK
  BOSNA HERSEK
 • BREZİLYA
  BREZİLYA
 • BRUNEİ DARUSSALAM
  BRUNEİ DARUSSALAM
 • BULGARİSTAN
  BULGARİSTAN
 • CEBELİTARIK
  CEBELİTARIK
 • ÇAD
  ÇAD
 • ÇEKYA
  ÇEKYA
 • ÇİN
  ÇİN
 • DANİMARKA
  DANİMARKA
 • EKVATOR
  EKVATOR
 • ENDONEZYA
  ENDONEZYA
 • ERMENİSTAN
  ERMENİSTAN
 • ESTONYA
  ESTONYA
 • FAROE ADALARI
  FAROE ADALARI
 • FİJİ
  FİJİ
 • FİLİSTİN
  FİLİSTİN
 • FRANSA
  FRANSA
 • GALLER
  GALLER
 • GRÖNLAND
  GRÖNLAND
 • GUATEMALA
  GUATEMALA
 • GÜNEY AFRİKA
  GÜNEY AFRİKA
 • GÜNEY KORE
  GÜNEY KORE
 • GÜRCİSTAN
  GÜRCİSTAN
 • HIRVATİSTAN
  HIRVATİSTAN
 • HOLLANDA
  HOLLANDA
 • HONG KONG
  HONG KONG
 • İNGİLTERE
  İNGİLTERE
 • IRAK
  IRAK
 • İRAN
  İRAN
 • İRLANDA
  İRLANDA
 • İSKOÇYA
  İSKOÇYA
 • İSPANYA
  İSPANYA
 • İSRAİL
  İSRAİL
 • İSVEÇ
  İSVEÇ
 • İSVİÇRE
  İSVİÇRE
 • İTALYA
  İTALYA
 • İZLANDA
  İZLANDA
 • JAPONYA
  JAPONYA
 • KANADA
  KANADA
 • KANAL ADALARI
  KANAL ADALARI
 • KARADAĞ
  KARADAĞ
 • KATAR
  KATAR
 • KAZAKİSTAN
  KAZAKİSTAN
 • KENYA
  KENYA
 • KIRGIZİSTAN
  KIRGIZİSTAN
 • KKTC
  KKTC
 • KOLOMBİYA
  KOLOMBİYA
 • KOSOVA
  KOSOVA
 • KOSTA RİKA
  KOSTA RİKA
 • KUZEY İRLANDA
  KUZEY İRLANDA
 • LETONYA
  LETONYA
 • LİHTENŞTAYN
  LİHTENŞTAYN
 • LİTVANYA
  LİTVANYA
 • LÜKSEMBURG
  LÜKSEMBURG
 • MACARİSTAN
  MACARİSTAN
 • MAKAO
  MAKAO
 • MAKEDONYA
  MAKEDONYA
 • MALEZYA
  MALEZYA
 • MALTA
  MALTA
 • MEKSİKA
  MEKSİKA
 • MISIR
  MISIR
 • MOLDOVA
  MOLDOVA
 • MONTSERRAT
  MONTSERRAT
 • NEPAL
  NEPAL
 • NİJER
  NİJER
 • NİKARAGUA
  NİKARAGUA
 • NORVEÇ
  NORVEÇ
 • ÖZBEKİSTAN
  ÖZBEKİSTAN
 • PAKİSTAN
  PAKİSTAN
 • PANAMA
  PANAMA
 • PARAGUAY
  PARAGUAY
 • POLONYA
  POLONYA
 • PORTEKİZ
  PORTEKİZ
 • PORTO RİKO
  PORTO RİKO
 • ROMANYA
  ROMANYA
 • RUSYA
  RUSYA
 • SAN MARİNO
  SAN MARİNO
 • SİNGAPUR
  SİNGAPUR
 • SIRBİSTAN
  SIRBİSTAN
 • SLOVAKYA
  SLOVAKYA
 • SLOVENYA
  SLOVENYA
 • SRİ LANKA
  SRİ LANKA
 • SUUDİ ARABİSTAN
  SUUDİ ARABİSTAN
 • ŞİLİ
  ŞİLİ
 • TACİKİSTAN
  TACİKİSTAN
 • TAYLAND
  TAYLAND
 • TAYVAN
  TAYVAN
 • TUNUS
  TUNUS
 • UKRAYNA
  UKRAYNA
 • URUGUAY
  URUGUAY
 • YENİ ZELANDA
  YENİ ZELANDA
 • YUNANİSTAN
  YUNANİSTAN
SMS
 • YURTDISI STANDART yaz 2200’a gönder
 • 532 ya da 0532 532 0000
  • YURTDISI STANDART yazıp 2200'a göndererek kayıt olabilirsiniz.

  • Hayır, başvuru SMS'i ücretsizdir.

  • Tüm faturalı bireysel müşterilerimiz yararlanabilir.

  • Yurt Dışı Standart Paket her yurt dışına çıktığınızda ve kullanım yaptığınıza, farklı bir paketiniz yoksa devreye girer.

  • Evet, istediğiniz zaman farklı bir yurt dışı paketine geçebilirsiniz.

  • 1. Grup Konuşma Ülkeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglades, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (İngiltere Kuzey İrlanda İskoçya Galler) , Bosna Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Cebelitarık, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Grönland, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kanal Adaları, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Nikaragua, Norveç, Özbekistan Pakistan, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan

    
   1. Grup İnternet Ülkeleri: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglades, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (İngiltere Kuzey İrlanda İskoçya Galler) , Bosna Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Grönland, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kanal Adaları, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan

   • Eğer yurt dışında herhangi bir kullanım yapmadan pakete dahil olduysanız, anında devreye girer.
   • Yurt dışında kullanım yaptıysanız ve baz tarifeniz olan Akıllı Dünya tarifesi devreye girdiyse, ilgili gün 24:00’a kadar Akıllı Dünya tarifesini kullanmaya devam edersiniz. 24:00 sonrasında Yurt Dışı Standart Paketinizi kullanmaya başlayarak dakika, SMS, MB başına ücretlendirilmeye başlarsınız.

   • Paket kapsamında yurt dışındaki avantajlı paket ücretleri geçerli olmayacaktır. Yurt dışında dakika, sms ve mb başına ücretlendirilirsiniz.
   • 1. Grup ülkelerinde (Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu ülkeler) arama 8,90 TL/DK ; aranma 6,90 TL/DK, SMS gönderme 2,90 TL/DK, internet kullanımı ise ilk 15 MB’ye kadar 16,90 TL/MB, 15 - 30 MB arasında 11,90 TL/MB, 30 MB üzerinde ise 7,90 TL/MB olarak ücretlendirilir.
   • Kuzey Kıbrıs'tan Kıbrıs numaralarını arama için 0,57 TL/dk ve diğer tüm yönler için arama 1.68 TL/dk, aranma 0.57 TL/DK, SMS gönderme 0.56 TL/DK, internet kullanımı ise 3,02 TL/MB’dir.

  • Akıllı Dünya Tarifesi ile beraber kullanılamaz.

  • Evet, yurt dışında geçerlidir.

  • IPTAL YURTDISI STANDART yazıp 2200’a ücretsiz SMS göndererek iptal edebilirsiniz.

  • Paket kapsamında yapılan kullanıma yönelik birim başına ücretlendirme sağlandığı için paketin bitmesi gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

  • Özel Servis Numaraları ve 444’lü Aramalarla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

  • Paket kapsamında yapılan kullanıma yönelik birim başına ücretlendirme sağlandığı için kalan hak yoktur.

  • Paket kapsamında yapılan kullanıma yönelik birim başına ücretlendirme sağlandığı için aşım yoktur. Kullanım yapılmaya devam ettikçe ücretlendirme aynı şekilde devam eder.