Tehlikeli hastalıklar teminatı nedir? Neleri kapsar?

Tehlikeli Hastalıklar teminatı ile ilk defa teşhis edilmesi kaydıyla poliçe şartlarında belirtilen kanser hastalıklarından birine yakalanman durumunda 20.000 TL tutarında tazminat ödemesine hak kazanırsın. Bu teminat, sigorta başlangıcından itibaren 90 günlük bekleme süresi sonrasında aktif hale gelmektedir.