Kaza sonucu vefat/sürekli sakatlık durumunda ödenecek tazminat nedir?

Kaza sonucu vefat ya da sürekli sakatlık hallerinde 100.000 TL tutarında tazminat tek seferde toplu şekilde ödenir.