Hukuksal koruma teminatı nedir? Neleri kapsar?

Hukuksal Koruma teminatı poliçe şartları kapsamında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarla ilgili dava masraflarını 10.000 TL’lik limit dahilinde karşılayan bir güvencedir. Poliçende belirtilmiş olan adreste bulunan taşınmaz ve taşınabilir mallar için kiralayan, kiracı, vb. sıfatlarla yaşayabileceğin uyuşmazlıklara ait davalar bu teminatın kapsamı dahilindedir.