Halihazırda hayat sigortam var. Sağlıklı yaşam sigortasını da alırsam kaza sonucu vefat etmem durumunda varislerim kaza sonucu vefat teminatından faydalanabilir mi?

Evet, kaza sonucu vefat durumunda kanuni varislerin bu teminattan da faydalanabilir.