Halihazırda hayat sigortam var. Sağlıklı yaşam sigortasını da alırsam kaza sonucu vefat etmem durumunda varislerim kaza sonucu vefat teminatından faydalanabilir mi?

​Evet, kaza sonucu vefat durumunda kanuni varislerin bu teminattan da faydalanabilir.​