Sigorta poliçesini iptal etmek mümkün müdür?

Poliçe Başlangıç Tarihi'nden itibaren 30 gün içerisinde mebdeinden (başlangıç tarihinden itibaren) iptal edilirse, Sigortalı, prim tutarının tamamına hak kazanacaktır. Sigortalının 30 günden sonraki iptal taleplerinde, poliçe süresi bir yıldan uzun ise sigortacı tarafından İlgili mevzuat ve tarife teknik esasları çerçevesinde hesaplanan değer kadar ödeme yapılır.