Fatura alternatifleri nelerdir?

1. Turkcell'de adınıza kayıtlı başka bir faturalı hattınız varsa o hattın numarasını verebilirsiniz.Bu hattınızın 6 aydan eski olması ve görüşmelere kapalı durumda olmaması gerekmektedir.

2. FATURA: Son iki aydan birine ait kendinizin/annenizin/babanızın/eşinizin isim ve adres bilgisi bulunan; elektrik, su ( Bazı belediyelerin verdiği faturada hem ev sahibi hem de kiracı var bu faturalar da kabul edilmektedir), kablolu tv, doğalgaz, sabit telefon, ADSL, Smile Adsl, Milenicom Faturası, diğer operatör faturası, Tellcom Fatura, TT Net Fatura , Türksat Faturası, Turkcell faturası, Digitürk faturası, Koç.net faturası, D-smart Faturası, belli illerde son üç aylık fatura kabul edilebilmektedir; Bu iller : Malatya, Maraş, Çanakkale, Aydın, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Mardin, Mersin, Burdur’dur.

E-FATURA:
• Üzerinde ilgili kurumun “Aslı gibidir” kaşesi bulunan, sizin kendinizin print edip getirdiği e-faturalar. (Fatura son iki aydan birine ait olmalı; isim ve adres bilgileri yer almalıdır)
• Üzerinde Teknoloji Uzmanı veya İletişim Danışmanı’nın kaşesi bulunmak kaydıyla müşterinin Turkcell Mağazası içerisinde internetten print ettirdiği E-fatura. (Fatura son iki aydan birine ait olmalı; isim ve adres bilgileri yer almalıdır)
• Maliye bakanlığı onaylı 6 kurumun internetten yolladığı E-faturalar. Bu kurumlar: Turkcell - Vodafone – Avea - TT Net – TürkTelekom – Bursagaz. (Bu kurumların fatura çıktılarının Turkcell Mağazalarında İletişim Danışmanı veya Teknoloji Uzmanı tarafından alınması kaşelenmesi gerekmektedir.)

KREDİ KARTI EKSTRESİ:
Son iki aydan birine ait, kendinizin/annenizin/babanızın/eşinizin isim ve adres bilgilerinin yer aldığı tüm banka ve finans kuruluşlarının VISA ya da MASTERCARD kredi kartı veya taksit card ekstresi

İnternetten müşterinin dışardan kendi print edip getirdiği Kredi Kartı Ekstreleri: Üzerinde ilgili bankaya ait bir şubeden “Aslı gibidir” kaşesi veya bankaya ait kaşe vurulması gerekmektedir.(Turkcell Mağazalarda ayrıca Teknoloji Uzmanı kaşesine gerek yoktur) (Müşteriden anne-baba veya eşinin adına fatura alındığında bu kişiye ait kimlik ve sabit faturası kullanılan kişiden ilgili faturanın kullanılması konusunda haberi olduğunu ve bir sakınca olmadığını ifade eden form alınmalıdır. Eş faturasında kimliğe ek olarak evlilik cüzdanı da alınmalıdı. Evlilik cüzdanı yerine son 6 ay içinde nüfus kayıt örneğide kabul edilmektedir.)
Önemli Bilgi :Anne-baba veya eşinizin adına fatura verdiğinizde bu kişiye ait kimlik ve sabit faturası kullanılan kişiden ilgili faturanın kullanılması konusunda haberi olduğunu ve bir sakınca olmadığını ifade eden form alınacaktır. Eşinizin faturası kullanıldığında eşinizin kimliğine ek olarak evlilik cüzdanı da alıktadır. Evlilik cüzdanı yerine son 6 ay içinde nüfus kayıt örneğide kabul edilmektedir
Üzerinde İletişim Danışmanı’nın kaşesi bulunmak kaydıyla son iki aydan birine ait, isim ve adres bilgilerinin yer aldığı; Turkcell Mağazalarında İletişim Danışmanı yardımıyla internetten müşterinin print ettiği veya telefon bankacılığından faks ile talep edilen KK Extreleri.

3. BANKADAN VERİLEN BELGE: Son iki aydan birine ait olmak koşuluyla bankalardan alınmış belgelerin sabit fatura alternatifi olarak kullanılabilmesi için evrakların üzerinde mutlaka, abone isim, Soyisim, açık adresi ve bankanın aslı gibidir kaşesi olması gerekmektedir. (Dekontlarda, belgelerde evrağın geçerli sayılması için hat sahibi ile dekottaki hesap sahibi aynı kişi olmalıdır, örneğin havale dekontlarında evrağın geçerli olması için havaleyi gönderen kişi hat sahibi olabilir, dekonttaki alıcı kişi bu evrağı sabit fatura alternatifi olarak kullanamaz. Banka dekontunda adres iki yerde yazmaktadır. Biri açıklama alanı diğeri müşteri bilgilerinin bulunduğu alan. Açıklama alanında yazan adres beyana bağlı olduğundan kabul edilmemekte ama müşteri bilgileri kısmında adres bilgisi bulunan dekontlar müşterinin bankada hesabına bağlı adresini gösterdiğinden kabul edilmektedir.
Örnek Belgeler: Mail ortamında gönderilmiş olan ya da internet bankacılığı sisteminden print alınan, banka tarafından “Aslı gibidir” kaşesi olan belgeler . Bankada otomatik ödeme talimatı olan faturalar için banka tarafından gönderilen ve banka tarafından “Aslı gibidir” kaşesi olmak koşuluyla Fatura Ödemeleri İşlem Bildirim Listesi.

Önemli Bilgi: Anne-baba veya eşinizin adına fatura verdiğinizde bu kişiye ait kimlik ve sabit faturası kullanılan kişiden ilgili faturanın kullanılması konusunda haberi olduğunu ve bir sakınca olmadığını ifade eden form alınacaktır. Eşinizin faturası kullanıldığında eşinizin kimliğine ek olarak evlilik cüzdanı da alıktadır. Evlilik cüzdanı yerine son 6 ay içinde nüfus kayıt örneğide kabul edilmektedir.

4. ABONMAN SÖZLEŞMELERİ: Son iki aydan birine ait, kendinizin/annenizin/babanızın/eşinizin isim ve adres bilgilerinin yer aldığı; elektrik, su, doğalgaz , kablolu TV abonman sözleşmesi. Sadece üyelik için yeni başvurmuş ve henüz faturası çıkmamış olan abonelerden alınır. (Sabit Telefon abonman sözleşmesi artık kabul edilmemektedir.)

Önemli Bilgi: Anne-baba veya eşinizin adına fatura verdiğinizde bu kişiye ait kimlik ve sabit faturası kullanılan kişiden ilgili faturanın kullanılması konusunda haberi olduğunu ve bir sakınca olmadığını ifade eden form alınacaktır. Eşinizin faturası kullanıldığında eşinizin kimliğine ek olarak evlilik cüzdanı da alıktadır. Evlilik cüzdanı yerine son 6 ay içinde nüfus kayıt örneğide kabul edilmektedir.

5. Bazı şirketler için geçerli olmak koşuluyla şirkette görev yaptığına dair şirket antetli, kaşeli yazı veya kurum kimlik kartıda kabul edilmektedir.

6. ARAÇ RUHSATI, MOTOSİKLET RUHSATI: Sabit Fatura olarak kabul ettiğimiz araç ruhsatları: Otomobil, Kamyon, Kamyonet, Tır, Minibüs, Otobüs, Traktör( Üzerinde TCKN ve adres bilgilerini içeren ruhsatlar geçerlidir)’dür. Biçerdöver, Romörk ruhsatları kabul edilmemektedir.

7. KURUM ÖDENDİ MAKBUZU: Son iki aydan birine ait, kendinizin/annenizin/babanızın/eşinizin isim, adres ve tesisat bilgilerinin yer aldığı fatura ya da faturanın ilgili kurumun veznesinden ödendiğini belirten kurum ödendi makbuzu (Bankaya yapılan ödemelerde banka dekontunun kabul edilebilmesi için evrakların üzerinde mutlaka abone isim, soyisim, açık adresi ve bankanın “Aslı gibidir” kaşesi olması gerekmektedir).

Banka dekontunda adres iki yerde yazmaktadır. Biri açıklama alanı diğeri müşteri bilgilerinin bulunduğu alan. Açıklama alanında yazan adres beyana bağlı olduğundan kabul edilmemekte ama müşteri bilgileri kısmında adres bilgisi bulunan dekontlar müşterinin bankada hesabına bağlı adresini gösterdiğinden kabul edilmektedir.

Önemli Bilgi: Anne-baba veya eşinizin adına fatura verdiğinizde bu kişiye ait kimlik ve sabit faturası kullanılan kişiden ilgili faturanın kullanılması konusunda haberi olduğunu ve bir sakınca olmadığını ifade eden form alınacaktır. Eşinizin faturası kullanıldığında eşinizin kimliğine ek olarak evlilik cüzdanı da alıktadır. Evlilik cüzdanı yerine son 6 ay içinde nüfus kayıt örneğide kabul edilmektedir.

8. KURUM KİMLİK BELGESİ: Silahlı Kuvvetler mensupları kurum kimlik kartı veya belgesi; kamu kurum ve kuruluşları mensupları kurum kimlik kartı veya belgesi; serbest çalışanlar için serbest meslekte bağlı olduğu oda, birlik, baro vb. yerlerden alınan kimlik veya yazılı belge; Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur personeli ise kurum kimlik fotokopisi; İz Enerji Kimlik kartı, TSK Emeklilik Kartı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur sağlık karnesinin ön sayfasının fotokopisi Kabul edilmemektedir.

9. ÇİFTÇİ BELGESİ: Ziraat Bankasına devlet tarafından yatan destekleri açıklamasında gösterir dekontlar (Dekont üzerinde adres mevcutsa sabit fatura yerinede geçebilir. Müşterimizin adresi yoksa sabit fatura alınmalıdır.) 2- TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, veya Ziraat Odaları tarafından verilen Çiftçi Belgesi (sabit fatura yerine de geçerlidir.

10. Muhtarlıklar tarafından Nüfus il Müdürlükleri sistemine erişilerek verilen Yerleşim Yeri Belgesi (Evrağın orjinali alınmaktadır, evrağın geçerlilik süresi evrak üzerinden kontrol edilecektir. Islak imza ve kaşe yoksa evrak kabul edilmemektedir.

11. KEFALETNAME: Kefaletname sadece yabancı müşteriler için alınır, Türk vatandaşlarımız için mutlaka yukarıdaki belgelerden birisi gerekmektedir. T.C. vatandaşı olan bir kefilden (veya çalıştığı şirket kefil olabilir) noter tasdikli 1.200 TL meblağlı kefaletname (kefaletname ile birlikte kefil olan şahsın kimlik ve sabit fatura fotokopileri alınacaktır.) veya Banka teminat mektubu (Hangi konuyla ilgili olduğunun belirtildiği, süresiz ve 1.200 TL meblağlı)

Not: Yabancı uyruklu olup mavi kartı olan müşterilerimize süresi geçerli olan oturma izin belgesi fotokopisi veya ikamet tezkeresi verilmediği için bunlar yerine sabit fatura istenmelidir.

Mavi Kart alındığı durum: Doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da İçişleri Bakanlığından Türk Vatandaşlığı’ndan çıkma izni alanlar 04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5203 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun ile tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgeden (Mavi Kart) yararlanabilirler (Eski pembe kart uygulaması).

Aşağıdaki formu doldurarak, numara taşıma talebinizi tık diye bize iletebilirsiniz.
Tık Diye Numara Taşıma Formu