Yenilenecek poliçemde aynı teminatlar geçerli midir?

​Evet, cihaz koruma teminatlarınız (sıvı teması, elektrik hasarları, kırılma) yeni poliçenizde de geçerli olacaktır. Yeniden Akıllım Güvende ile telefonunuzun bir yıl boyunca en fazla 2 hasar talebi (1 onarım 1 değişim, 2 onarım veya 2 değişim olmak üzere) karşılanır.


Teminatlar, cihazın sigortalının iradesi ve kusuru dışında ani, öngörülemeyen, dışarıdan bir etki ile meydana gelen kaza nedeniyle kısmen veya tamamen hasar görmesini; elektrik tesisatı kaynaklı kısa devre, voltaj sebebiyle meydana gelen elektrik veya mekanik arızaları; su veya diğer bir sıvıyla temasın sebep olduğu zararları kapsar. ​