Kimlik alternatifleri nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı/ Çipli Kimlik Kartı
 • Sürücü Belgesi
 • Pasaport 
 • Uçak Mürettebatı Belgesi, Gemi Komutanı Onaylı Personel Listesi
 • Gemi Adamı Cüzdanı, Nato Kimlik Belgesi
 • Uluslararası Aile Cüzdanı 
 • Avukatlık Belgesi
 • Mavi Kart
 • KKTC Kimliği
 • Hakim /Savcı Mesleki Kimlik Kartı 
 • Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı
 • Eğer vekil tayin edilmiş ise noter tasdikli vekâletname ve vekilin kimliği