Sözleşmeden birden fazla faydalanan olabilir mi?

Sözleşmede birden fazla Lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların her biri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir.​