Ücretsiz check-up hizmeti kapsamında yaptırabileceğim işlemler nelerdir?

​Check-up İçeriği;

  • Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi
  • Akciğer Grafisi Tek Yönlü: Akciğer, kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi
  • EKG: Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi
  • Tam Kan Sayımı: Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını araştırma ve izleme testi
  • Tam İdrar Testi: Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi
  • Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları ve romatizmal hastalıklar başta olmak üzere non-spesifik tanı testi
  • Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı tanı testi
  • Total Kolesterol: Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi