SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

​SGK güvencesini özel hastanelerde kullanmak isteyen sigortalıların fark ücretini karşılayan bir poliçedir. Yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının her ikisini de içerir.