Hastalık sonucu vefat veya sürekli sakatlık durumunda lehtarlarım tazminat ödemesi alabilir mi?

​Bu poliçe sadece kaza sonucu vefat/sürekli sakatlık durumlarını kapsamaktadır. Bu sebeple hastalık sonucu vefat durumunda tazminat ödemesi yapılmayacaktır.