Kredim Güvende Sigortası’nın teminatları nelerdir?

Kaza Sonucu Vefat: Kaza sonucu vefat durumunda kalan kredi borcunuzun tamamı ödenir.
Kaza ve Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık: Kaza ya da hastalık sonucunda tam ve sürekli sakat kalmanız halinde kalan kredi borcunuzun tamamı ödenir.
Tehlikeli Hastalıklar: Poliçe oluştuktan sonraki süreçte, ilk defa teşhis edilmesi/gerçekleşmesi koşuluyla; kanser, kalp krizi, inme gibi belirlenmiş hastalıklardan birine yakalanmanız ve teşhis tarihinden itibaren sigorta süresi içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı devlet hastanesi ya da SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneden alacağınız rapor ile birlikte kalan kredi borcunuzun tamamı ödenir.
İstem Dışı İşsizlik: Aynı işverenle aynı iş yerinde en az 90 gün çalışırken, herhangi bir kasıt ve kusurunuz olmaksızın işinizi istem dışı kaybetmeniz halinde, muafiyet süresinin* bitişinden itibaren, poliçe şartlarınız doğrultusunda aylık kredi ödemeleriniz ödenir.
Geçici İş Göremezlik: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, devlet hastanesi ya da SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneden alacağınız geçici iş göremezlik raporu ile kaza ya da hastalık sonucunda geçici süre ile iş yapma yeteneğinizi kaybetmeniz durumunda, muafiyet süresinin* bitişinden itibaren, poliçe şartlarınız doğrultusunda aylık kredi ödemeleriniz ödenir.
Gündelik Hastane Tazminatı: Kaza veya hastalık sonucunda, 3 günden daha uzun süre T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, devlet hastanesi ya da SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede gündelik hasta olarak tedavi altında bulunmanız halinde, muafiyet süresinin* bitişinden itibaren, poliçe şartlarınız doğrultusunda aylık kredi ödemeleriniz ödenir.
*Teminatların geçerli olması için poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük bekleme süresini ifade eder. Bu süre içerisinde gerçekleşen riskler için tazminat ödemesi yapılmaz.