Kredim Güvende Sigortası’nın özellikleri nelerdir?

 TeminatlarKimler Faydalanabilir?Tazminat Ödeme ŞekliMaksimum LimitMuafiyet SüresiBekleme Süresi
Teminatlar tüm sigortalılar için geçerlidir
VefatTüm SigortalılarKalan Kredi Borç BakiyesiKalan Kredi Borç Bakiyesi
YokYok
Kaza ve Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık
Tehlikeli Hastalıklar

Sigorta başlangıcından itibaren 30 gün
Ferdi Kaza Deprem
Yok
Riskin gerçekleştiği anda, sigortalı çalışma durumuna göre uygun olan teminattan faydalanır

İstemdışı İşsizlik
Sigortalı ve Bordrolu çalışanlar
Poliçe şartları doğrultusunda aylık kredi taksitleriAylık kredi taksit tutarına eşit olmakla beraber üst teminat limitinden fazla olamaz
Sigorta başlangıcından sonraki ilk 30 günRiskin gerçekleşmesinden sonra 30 gün
Geçici İş GöremezlikSerbest meslek sahipleri, devlet memurları
Gündelik Hastane TeminatıÖğrenci, emekli, ev hanımı ve diğer3 gün