EMOCAN ÇOCUK UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

EMOCAN ÇOCUK UYGULAMASI (“Uygulama”) 6-1248-6542-5749474 Mersis numaralı ve Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 B Blok 34854 Maltepe İstanbul adresinde mukim ve 05325320000 numarası üzerinden irtibat kurulabilecek Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) tarafından sunulmaktadır. İşbu EMOCAN ÇOCUK UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin (“Sözleşme”) sonunda yer alan ("KABUL EDİYORUM”) tuşunu seçmeden önce bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını dikkatle okuduğumu, bu Sözleşme ile bağlı olmayı arzu etmiyor ve tüm hüküm ve şartlarını kabul etmiyorsam, Uygulama’ya giriş sürecinizi iptal edecek olan (“Kabul etmiyorum”) seçeneğini seçebileceğimi son kullanıcı olarak (“Son Kullanıcı”) kabul, beyan ve taahhüt ederim.


1. KONU:

İşbu Sözleşme, tarafımla Turkcell arasında olup, telefonumdan ya da tabletimden (“Cihaz”) Uygulama içerisinde belirlediğim kurallar çerçevesinde kontrollü bir şekilde çocukların oyun oynamasını ve/veya video seyretmesini sağlayan ve herhangi bir operatör üzerinden ücreti karşılığında ulaşılabilen Uygulama’ya üyelik ve kullanım koşullarına ilişkindir. Uygulama’yı indirdikten sonra işbu Sözleşme’yi onaylamam durumunda işbu Sözleşme hükümlerine bağlı kalacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.


2. SON KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Son Kullanıcı olarak, işbu Sözleşme’yi onaylamam durumunda Cihaz’ıma indirdiğim Uygulama kapsamında aşağıda yer alan tüm şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt ederim;

2.1 Uygulama’ya iOS işletim sistemine sahip tüm Cihazlar üzerinden erişebileceğimi,

2.2 Uygulama’yı Cihaz’ıma indirmemi, işbu Sözleşme’yi onaylamamı ve üyeliğimin başlamasınıtakip eden ilk 1 (bir) aylık süre boyunca Uygulama’dan ücretsiz olarak yararlanabileceğimi,

2.3 Uygulama’ya üyelik başlatmamı takip eden 1 (bir) aylık ücretsiz sürenin sonunda, Uygulama’yı kullanmaya devam edebilmem için ücretlendirileceğimi bildiğimi,

2.4 Uygulama üyelik bedelinin aylık vergiler dahil 4,99 TL (Dört Türk lirası doksan dokuz kuruş) (“Üyelik Bedeli”) olduğunu ve Üyelik Bedelini Uygulama mağazaları üzerinden kredi kartım aracılığı ile ödeyebileceğimi bildiğimi,

2.5 Üyeliğim kapsamında sağlanacak hizmetlerin anında ifa edilen hizmet niteliğinde olması sebebiyle, cayma hakkımın bulunmadığını,

2.6 Üyelik Bedeli’ni ödediğim ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmadığım müddetçe üyeliğimi devam ettirebileceğimi,

2.7 TURKCELL abonesi olarak Uygulama üzerinden üyelik başlatmam halinde, aylık aboneliğimle aynı dönemi kapsayacak şekilde hattıma 5 GB’lik data paketinin her ay ücretsiz olarak tanımlanacağını, söz konusu data paketinin tamamının kullanılması halinde, mevcut tarifem üzerinden ücretlendirileceğimi, diğer operatör abonesi olarak Uygulama’yı kullanmam halinde ise internet kullanımlarıma ve hizmet kaliteme ilişkin olarak Turkcell’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını,

2.8 Uygulama’ya giriş yaparken beyan ettiğim tüm bilgilerimin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı,

2.9 Uygulama’nın tarafımca kullanımından kaynaklanabilecek maliyet ve oluşabilecek zarardan Turkcell’in ve/veya Uygulama’yı geliştiren üçüncü firmaların sorumlu olmayacağını,

2.10 Uygulama açıkken telefonumun GPRS özelliği kullanılarak bulunduğum konum, kullandığım cihaz ve GSM numaramın Uygulama altyapısına otomatik olarak iletileceğini,

2.11 Turkcell’in, işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, koşulları iptal edebileceğini ve/veya yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’yı kullanmaya devam etmem durumunda bunun söz konusu değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini,

2.12 Turkcell’in, Uygulama üzerindeki kullanımlarımı sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da üyeliğimi sonlandırabileceğini,

2.13 Uygulama aracılığı ile üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu paylaşımlar sebebiyle Turkcell tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Turkcell’in ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı,

2.14 Kamu düzenine, ahlaka, üçüncü kişilerin kişilik vesair haklarına aykırılık teşkil eden, ticari anlamda haksız rekabet veya başkalarının ticari itibardan faydalanma vesair seklinde hukuka aykırı her türlü davranıştan kaçınacağımı, bu kapsamda hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilere Turkcell tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Turkcell’in ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı,

2.15 Uygulama’ya bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğimi ve Uygulama’nın verilmesini engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağımı, Turkcell’in Sözleşme’de sayılan şartlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple Uygulama’da yer alan her türlü içeriği değistirme, yayımlamayı reddetme, yayımdan kaldırma hakkı olduğunu,

2.16 Turkcell’in herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sebep göstermeksizin servisi sonlandırma hakkı olduğunu,

2.17 Uygulamayı kullanırken paylaştığım kişisel bilgilerimin (kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi), kullanım alışkanlıklarımın kaydedileceğini ve işleneceğini ve bu kapsamda, tarafıma üçüncü kişilere ait hedeflenmiş reklam vb. içerikli görsellerin Uygulama içerisinde gösterileceğini bildiğimi,

2.18 İşbu Uygulama’dan kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlığın varlığı halinde, başvurularımı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğimi bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.


3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1 Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, Uygulama’ya ilişkin ve Uygulama içinde yer alan tüm materyallerin Fikri ve Sinai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmakta olduğunu,

3.2 Uygulama kapsamında muhafaza ettiğim kayıtlar üzerindeki tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve her türlü bağlantılı hakları, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel hakları, FSEK’in 48. ve 52. maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir sayı, süre kaydı olmaksızın sayısız, süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden devraldığımı, bunların tam ve tek sahibi olduğumu, bu içerik /eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,

3.3 Söz konusu kayıtlar üzerindeki her türlü fikri ve sinai hak ihlallerinden sorumlu ve tek muhatap olduğumu, Turkcell’in bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya üçüncü kişilere, Meslek Birliklerine ödenmek zorunda kalınacak bedel ve sarf edilecek masraflar ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğumu, Turkcell’in uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın tarafıma rücu edileceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim.


4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgilerimin, yalnızca http://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik adresinde yer alan Turkcell Gizlilik Politikası uyarınca toplanacağını ve bunların kullanım şartlarının, söz konusu Turkcell Gizlilik Politikasi’nın yayınlandığı şekliyle Turkcell Gizlilik Politikası’na bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.


5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE TANITIM İZNİ

Kişisel verilerimin, Turkcell ve grup şirketleri, bunların iş ortaklarınca, tarafımca aksi belirtilene kadar işlenmesine ve bu taraflar arasında paylaşılmasına izin verdiğimi, Turkcell'in bana uygun kampanya ve özel hizmetlerinden haberdar olmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerime ilişkin haklarımın ve bunların işlenip paylaşılmasına ilişkin detaylı bilgilerin www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik adresindeki Gizlilik Politikası’nda bulunduğunu ve tüm bu bilgilere anılan metinden ulaşabileceğimi biliyorum.


ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN MUVAFAKAT

Turkcell ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü mecradan tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri) almak istiyorum. Bu iznin işbu Sözleşme sona erse dahi reddetme hakkımı kullanıncaya kadar süresiz olarak geçerli olduğunu kabul ederim.