Daha Fazla Bilgi

Yeni bir ön ödemeli bireysel hat almak isteyen Bireysel Faturalı Turkcell müşterisi, bu kampanya sayesinde ön ödemeli yeni tesis hattının açılış anında oluşan- Yeni Tesis ve Özel İletişim - vergilerini dilerse açılış anında peşin ödemek yerine faturalı hattının faturasında 12 eşit taksitle ödeme avantajına sahip olabilecektir. Bu durumda ön ödemeli hattın açılış vergilerine, faturalı hat sponsorluk yapacaktır. Faturalı hattın ön ödemeli yeni tesis hattın açılış vergilerine sponsor olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlıyor olması gerekli.
Sponsor hattın sağlaması gereken koşullar:

  • Faturalı hat ve ön ödemeli yeni tesis hat aynı TCKN’ye bağlı olmalı ve TCKN bazında fatura borcu olmamalıdır.
  • Faturalı hat en az 6 aydır Turkcell’de ve faturalı olarak bulunuyor olmalı, sahtecilik ve kredi sistemlerindeki kontrolleri olumlu olmalı, bireysel ve T.C. uyruklu olmalıdır.
  • Sponsor olacak faturalı hat, kara listede olmamalı, eksik sabit evrakı bulunmamalı ve borç kapaması olmamalıdır.
Sponsor olan faturalı hat, 12 ay içinde sadece bir ön ödemeli hatta sponsor olabilir. Eğer 12 ay içindeki herhangi bir dönemde, faturalı hat iptal edilirse, ödeme tipi değişikliği, devir, numara taşıma işlemlerinden birini gerçekleştirirse, ön ödemeli hattın açılış vergi taksitlerinin geri kalan kısmı tek seferde faturalı hattın son faturasına yansıtılır.