Daha Fazla Bilgi

 • 11.12.2019 Itibarıyla numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak Turkcell'e gelen bireysel faturasız ses hattı müşterileri; 25-27 TL arası paket yüklemesi yapmaları durumunda 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 1GB, 27 TL ve üzeri paket yüklemesi yapmaları durumunda ise 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 3GB internet faydası kazanacaklardır. Müşteriler ilk katılımdan itibaren 12 ay boyunca kampanyadan faydalanmaya devam edebileceklerdir. 
 • 07.02.2020 Itibarıyla, Haydi Gel Kampanyası Hoş Geldin 10GB Kampanyası için geçerli değildir.
 • 03.03.2020 Itibarıyla, Haydi Gel Kampanyası Hoş Geldin 14GB ve Hoş Geldin 19GB Kampanyaları için geçerli değildir.
 • 12.04.2019 Itibarıyla, kampanya tarihleri arasında numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak Turkcell'e gelen bireysel faturasız ses hatları, Turkcell’e geldikten sonra 30 gün içinde 25 TL ve üzeri paket yüklemesi yapmaları durumunda kampanyaya katılımları sağlanacaktır. Müşteriler ilk katılımdan itibaren 12 ay boyunca kampanyadan faydalanmaya devam edebileceklerdir. 
 • 12.04.2019 Tarihinden sonra kampanyaya katılan müşteriler 25-33 TL arası paket yüklemesi yapmaları durumunda 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 1 GB, 34 TL ve üzeri paket yüklemesi yapmaları durumunda ise 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 2 GB olmak üzere internet faydası kazanacaklardır, faydalar müşterilerin hatlarına otomatik olarak yüklenecektir. Katılım sağlayan müşteriler, 25-34 TL arası paket yüklemesi yaptıkları aylarda 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 1 GB, 34 TL ve üzeri paket yüklemesi yaptıkları aylarda ise 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 2 GB kazanacaklardır, faydalar hatlarına otomatik yüklenecektir.
 • Haydi Gel Kampanyası Hoş Geldin 10GB, Hoş Geldin 14GB, Hoş Geldin 19 GB Kampanyaları için geçerli değildir.
 • 06.08.2019 Itibarıyla, kampanya "GNÇ Avantaj 6 GB" paketi için geçerli olmayacaktır. 
 • 17.09.2019 Itibarıyla, kampanya "GNÇ Hoş Geldin 5 GB" ve "GNÇ Hoş Geldin 15 GB" paketleri için geçerli olmayacaktır. 
 • 12.04.2019 Tarihinden önce kampanyaya katılan müşteriler, ilk katılım tarihlerinden itibaren 12 ay boyunca, 27 TL ve üzeri paket yüklemesi yaptıklarında 30 gün boyunca yurt içinde geçerli hediye 1 GB kazanacaktır, hediye fayda hatlarına otomatik yüklenecektir. 
 • Faturasız müşterilerin kampanya kapsamında verilen bir faydadan aynı ay içinde yararlanabilme sayısı 4 ile kısıtlıdır. Bir müşteri aynı ay içerisinde Haydi Gel Kampanyası kapsamında verilen hediye 1 GB faydasından en fazla 4 kez, hediye 2 GB, hediye 3GB faydasından en fazla 4 kez faydalanabilir. 
 • Kampanya dâhilinde verilen internet faydasının ücretlendirme periyodu 100kb olacaktır.
 • Fayda bitiminde faturasız müşterinin ek bir paketi yoksa internet kullanımları 4kr/100kb olarak ücretlendirilir, faturalı müşteriler internet kullanımlarına kendi tarifelerinden devam eder. Fayda sonraki döneme devretmez, 3. kişilere devredilemez.
 • Kampanya 31.12.2018 tarihi itibarıyla faturasızdan faturalıya geçişte geçerli değildir.
 • 08.08.2019 Itibarıyla aşağıdaki kriter setinden herhangi birinde yer alan, Turkcell Faturasız bireysel ses hattı aboneleri de 2 GB kampanyasından faydalanabilirler: Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi ses harcamasını yüzde 18 ve üzeri arttıran, rakip operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 39 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler. Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin, aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan, son 8 ay şikayet nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, paket dışı ses harcaması 12 TL ve üzeri olan aboneler. Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşteriler. 

Diğer
Haydi Gel Kampanyası ile kazanılan internet faydası, kriteri sağlayan abonelerimize otomatik yüklenecektir.