Daha Fazla Bilgi

  • Özel 1000 SMS Kampanyası’ndan Her yöne 500 ve Her yöne 750 dakika paketlerine sahip bireysel ön ödemeli müşteriler yararlanabilir. Paket fiyatı vergiler dahil (KDV ve ÖİV) 1 TL olup Her yöne 1000 SMS içerir. Paket 30 günlük olup, tekrarlanmaz. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Paket kapsamında verilen kullanım hakları sadece yurt içinde geçerlidir.
  • Paket kullanım hakkı bir sonraki döneme devretmez. Ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, satılamaz. Tespit edilen aboneler ile ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.