Katılım Kriterleri

 • Bu kampanya 28.07.2021 saat 10.00 - 11.08.2021 saat 18.00 tarihleri arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından MPİ’nin 27.07.2021 tarih ve E-58259698-255.05.02-6389 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından kapsam dışı bırakılmıştır. 
 • Turkcell Instagram hesabı (www.instagram.com/Turkcell) ve fizy Instagram hesabı (www.instagram.com/fizyofficial) üzerinden gerçekleşecek olan yarışma, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (Turkcell) tarafından düzenlenmektedir. 
 • Yarışma 28.07.2021 günü saat 10.00’da başlayıp 11.08.2021 günü saat 18.00’de son bulacaktır. Yarışmalar gün aşırı her konser için özel olarak yapılacaktır. 
 • Turkcell hesabından Sertab Erener, Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza & Anıl Piyancı & Sansar Salvo, Kenan Doğulu, MFÖ, Funda Arar, Haluk Levent, Ebru Yaşar konserleri için 5 kişiye çift kişilik davetiye verilecektir. Sertab Erener, Berkay, MFÖ, Haluk Levent, Ebru Yaşar konserlerinde davetiye kazanan kişilere aynı zamanda sanatçıyla tanışma hakkı verilecektir. Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Kenan Doğulu konserlerinde çift kişilik davetiye kazanan kişiler arasından en yaratıcı cevabı veren 4 kişiye konuğuyla birlikte sanatçıyla tanışma hakkı verilecektir. Ceza & Anıl Piyancı & Sansar Salvo ve Funda Arar konserlerinde sadece davetiye hediyesi verilecek olup sanatçıyla tanışma hakkı verilmeyecektir. 
 • fizy hesabından Sertab Erener, Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza & Anıl Piyancı & Sansar Salvo, Kenan Doğulu, MFÖ, Funda Arar, Haluk Levent, Ebru Yaşar konserlerinde 3 kişiye çift kişilik davetiye verilecektir. Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Kenan Doğulu konserlerinde çift kişilik davetiye kazanan kişiler arasından en yaratıcı cevabı veren 1 kişiye konuğuyla birlikte sanatçıyla tanışma hakkı verilecektir.  
 • 28 Temmuz 2021’de başlayan yarışmada katılımcılar, Turkcell ve fizy Instagram hesabında yer alan hikayeler bölümünden sorulan soruya en yaratıcı cevaplarını vermelidirler. Jüri tarafından seçilen, en beğenilen cevapların sahibi olan kişiler Turkcell hesabındaki yarışmaya katılırlarsa 4. maddede belirtilen hediyeleri, fizy hesabındaki yarışmaya katılırlarsa 5. maddede belirtilen hediyeleri kazanacaktır.  
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılım için herhangi bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 • Her konser özelinde yapılacak yarışmalarda hediye davetiye kazanma hakkı yakalayan katılımcılar 8 asil talihli ve 8 yedek talihli olmak üzere 16 kişi olarak belirlenir. Turkcell hesabından yapılacak yarışmalarda 5 asil 5 yedek, fizy hesabından yapılacak yarışmalarda 3 asil 3 yedek talihli olarak belirlenecektir. 
 • Her yarışmanın hediye kazanma şansı yakalayan talihlileri, yarışmanın yapıldığı günün ertesi gününde açıklanacaktır. Kazanma şansı yakalayanlar Turkcell ve fizy Instagram sayfasında yer alan hikayeler bölümünden duyurulacaktır. Kazanma şansı yakalayan talihlilerden iletişim bilgileri istenecek; 3 saat içerisinde iletişim bilgilerini paylaşmayan asil talihlilerin kazandığı ödül sırasıyla yedek talihlilere devredilecektir. 
 • Bir kişi birden fazla cevap gönderse dahi bir tanesi dikkate alınacaktır. 
 • Bir kişi hem Turkcell hem fizy hesabında yapılan yarışmaya katılırsa sadece bir hesapta verdiği yanıtlar dikkate alınacaktır. 
 • Yarışmaya katılım sağlayan herkes paylaştığı cevapların pankart ve panolarda gösterilmesine izin vermiş sayılır. 
 • Yarışmaya katılım sağlayan herkes paylaştığı cevapların Turkcell tarafından kullanılmasına ve yayımlanmasına izin vermiş sayılır. 
 • Turkcell, paylaşılan cevaplar arasından dilediğini kullanabilir ve cevaplar üzerinde dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 • Katılımcı Turkcell ve fizy Instagram hesabında yer alan yarışmaya internet yolu ile katılır ve web sitesinde yer alan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. 
 • Katılımcı yarışmaya katılmakla Turkcell tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır. 
 • 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri kendilerine verilemez. Turkcell, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan katılmalarından veya yarışmaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz. 
 • Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. Kazanan katılımcıların Instagram hesabı, gerçek kişi hesapları olmak zorundadır. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer. 
 • Kazanılan hediye yalnızca Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerine davetiye ve sanatçıyla tanışma hakkını içerir. Katılımcılar konser alanına ulaşım ve oluşabilecek diğer masrafları kendileri karşılamayı kabul eder. 
 • Katılımcılar sanatçıyla tanışma hakkından faydalanabilmek için konser başlangıç saatinden en az 1 saat önce konser alanında bulunmalıdır. 
 • Bir kişi tüm yarışmalar boyunca yalnızca bir defa ödül kazanabilir. Sonraki konserler için hediye kazanma şansı yakalasa bile tespit edildiğinde hakkı iptal edilir. 
 • Başka bir kampanya ile birleştirilemez. 
 • Kazanılan ödül devredilemez. 
 • Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket etmek nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Turkcell sorumlu değildir. 
 • Turkcell kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti kampanyadan çıkarma hakkına sahiptir. 
 • Turkcell kazananlara karşı hiçbir yükümlüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda Turkcell’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder. 
 • Katılımcılar kendi kusurlarından kaynaklanan veya kaynaklanmasının işbu kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde Turkcell’in verilecek ödülü tek taraflı olarak ihlal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Turkcell aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını Turkcell’e her türlü sorumluluktan fikri mülkiyet taleplerinden 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler. 
 • Kullanıcı işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Turkcell’in kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mokrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Turkcell’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • İşbu kampanya koşullarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk kanunları geçerli olacaktır. İşbu kampanya koşullarından doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 • Turkcell gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 
 • Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Ücretlendirme

Ücretsiz

Kapat
Yardım ister misiniz?