Katılım Kriterleri

  • Hattın kayıtlı olduğu TC Kimlik numarasının Merkezî Nüfus İdare Sisteminden sorgulanması sonucunda hattın sahibinin vefat etmesi nedeniyle kullanıcı tarafından devir alınması gereken, SMS ile kendilerine bilgilendirme yapılmış ve bu kapsamda devir işlemi yapan abonelere 1 ay boyunca geçerli olacak 10GB yurt içi internet hediye edilecektir.
  • Kampanya ön ödemeli bireysel ses hatları için geçerlidir.
  • Paket bittiğinde başka data faydası yok ise tarifesinin aşımından ücretlenir.
  • Bu internet paketinin kullanım hakları sadece yurt içinde geçerlidir, bir sonraki döneme devretmez.
  • Her müşteri kampanya süresi boyunca bir kere faydalanabilir.
  • Ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, satılamaz. Kampanya otomatik olarak tanımlanır ve ücretsizdir.
  • Paket hakları ve fayda başkasına devredilemez.