Faturamı Son Ödeme Tarihinde Ödenmediğimde Hattımın Kısıtlanma ve Durdurma Süre ve Süreçleri nelerdir?

Faturanın Son Ödeme Tarihinde Ödenmemesi Sonrası Hattın Kısıtlanması ve Durdurulması
Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde borçlu hat için ”Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği” hükümleri kapsamında kısıtlama ve durdurma aksiyonları alınmaktadır.  


Kısıtlama Öncesi :
1-Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, aboneye kısa mesaj ile, faturanın son ödeme tarihi + 1. günden sonra, ve kısıtlama tarihinden de en az 7 gün önce olacak şekilde hattının kısıtlanacağına dair bilgi verilir.
2- Gerekli görülmesi durumunda ödenmemiş faturanın hatırlatılması amacıyla kısıtlama öncesinde ilave olarak kısa mesaj, e-mail gönderimi, anons ve arama gibi aksiyonlar alınmaktadır.


Kısıtlama :
3- Kısıtlama öncesinde kısa mesaj ile yapılan bildirime rağmen, fatura borcu ödenmezse, kısa mesajda belirtilen kısıtlama tarihinde borçlu hattın kullanımları kısıtlanır.
Borçlu hat, faturanın son ödeme tarihini geçtikten sonraki  ilk fatura kesim tarihi  öncesinde, kısıtlanmaktadır.
**Hattın Kısıtlanması: Abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması şeklinde, internet erişim hizmetlerinde, internet bağlantı hızının düşürülmesi veya asgari olarak abonenin borcunu ödemesine imkân verecek şekilde bazı internet sayfalarına erişim sağlanması,
4-Borçlu hattın kısıtlanmasının ardından aboneye kısa mesaj ile hattının kısıtlandığı, ödemenin yapılmaması durumunda  kısıtlı şekilde sunulan hizmetin durdurulacağı ve ödeme işlemini gerçekleştirebileceği kanallara ilişkin bilgisi verilir.
5- Gerekli görülmesi durumunda ödenmemiş fatura borçlarının hatırlatılması amacıyla durdurma öncesi kısa mesaj, e-mail gönderimi, anons, arama gibi aksiyonlar alınmaktadır.
6- Kısıtlama süreleri fatura itiraz, taksitlendirme ve özel istisna gerektiren durumlar haricinde aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir. OHAL durumlarında  sürelerde değişiklikler olabilmektedir.

Kısıtlama Öncesi SMS
KısıtlamaAçık Fatura Sayısı
Son Ödeme Tarihi+ 1 ile 10 günKısıtlama Öncesi SMS+7.gün1

  • Bu süreler, resmi tatil ve hafta sonları nedeniyle  ötelenebilmektedir. 

Durdurma :
7- Kısa mesajla yapılan durdurma öncesi bildirime ve hattın kısıtlanmasına rağmen, fatura borcu ödenmezse, hattın kullanımları son ödeme tarihini takip eden yeni fatura dönemiyle birlikte tamamen durdurulur.
**Hattın Durdurulması: Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin durdurulması,
 
Kısıtlama-Durdurma Önce ve Sonrası Fatura Ödemesi :
8- Aboneler fatura kesim tarihlerinden itibaren tüm ödeme kanallarından fatura ödemelerini gerçekleştirebilirler. Ödeme için : Turkcell Online Fatura Borç Sorgulama ve Ödeme
9- Abonelik iptal olmadığı sürece, borç nedeniyle kısıtlı yada durdurulmuş olan hat, ödenmemiş faturaların ödeme bilgisinin sistemlerimize yansımasından en geç 24 saat içinde kullanıma açılmaktadır.
10- Abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlanması/durdurulması ve hattın tekrar hizmete açılması durumunda, bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılmaz.