TURKCELL KİRA AYDINLATMA METNİ

​​TURKCELL KİRA AYDINLATMA METNİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ AYDINLATMA METNİ

Elektronik haberleşme sistemlerinin kurulmasına ilişkin taşınmaz kira sözleşmesinin akdedilmesi sebebiyle ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, GSM numarası, kira ödemesinin yapılacağı banka hesabı bilgileri, başvuruya konu taşınmaza dair bilgiler (taşınmazın mevcut kiralama durumu, hisse durumu, hissedarlarına dair bilgiler) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5inci maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla kira ilişkisinin kurulması, kira ödemelerinin yapılması, kiralama süreçlerinin yürütülmesi için işlenecek, sözleşmeye ilişkin hususlarda soruların cevaplanması, talep ve ihtiyaçların karşılanması, kiraya konu sistemlerin kurulabilmesi, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımızla paylaşılacak ve bu amaçlarla ilgili mevzuata uygun şekilde saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Kanun’a uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alır, kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde işleyerek gizliliğinizi korur.
Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgi almak ve Kanun’un 11inci maddesi kapsamında haklarınızı kullanmak için “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr ;adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek, "Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul" adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla iletebilir ya da kira sözleşmesinin kurulması aşamasında paylaştığınız elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine gönderebilirsiniz.