BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

​​BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI​

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla strateji, odak, hedef ve yol haritası belirleriz
 • Bilgi güvenliğini, bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hedeflerini sağlarız ve muhafaza ederiz
 • Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak için çalışarak şirket itibarını yükseltiriz
 • Bilgi güvenliği ile ilgili paydaş taleplerini değerlendiririz
 • Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini teminen güvenlik risklerini ve kontrollerini analiz ederiz
 • Bilgi güvenliği ilişkili belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek oluruz
 • Bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlukları belirleriz, gerekli kaynakları ayırırız
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurarız ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız
 • Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yaparız, yetkin insan kaynağı oluştururuz
 • Bilgi güvenliğine dair dokümantasyonu güncel olarak yürürlükte tutarız
 • Bilgi güvenliğine yönelik sürekli olgunlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparız