TURKCELL ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

TURKCELL ÇEREZ AYDINLATMA METNİ​

TURKCELL ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Son Güncelleme Tarihi : 03.06.2024
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin sahibi olduğu www.turkcell.com.tr internet sitesini ziyaretiniz esnasında kullanılabilecek çerezler ve benzeri teknolojiler (hep birlikte “çerez” olarak anılacaktır) hakkında bilgi vermek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber uyarınca Turkcell Çerez Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.
Turkcell Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.
Çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve Gerekli Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.
 
ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize ya da mobil uygulamamıza yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitemizi veya mobil uygulamamızı tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler, www.turkcell.com.tr internet sitesini veya mobil uygulamasını her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunmaktadır.


ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?
Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra, çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerez yönetimi bakımından:

  • Birinci Taraf Çerezleri: Doğrudan ziyaret ettiğiniz internet sitesi yani tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilen çerez türüdür.
  • Üçüncü Taraf Çerezleri: İş birliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.
Kullanım süresi bakımından:
  • Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca silinen çerez tipidir.
  • Kalıcı Çerezler: Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Bunlar, tarayıcınızı açıp internette tekrar gezindiğinizde internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilir. Çerez ayarlarınızı değiştirerek, belirlenen süreden önce de silebilirsiniz.


Kullanım amacı bakımından:

  • Gerekli Çerezler: İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, bir ürünün alışveriş sepetine eklenmesi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.
  • Fonksiyonel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.
  • Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza göre reklam gösterimi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Gerekli çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması, trafiğin ölçülmesi, bir ürünün alışveriş sepetine eklenmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Fonksiyonel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
www.turkcell.com.tr web sitesi tarafından kullanılan çerezlerin kullanım amacına göre sıralanmış listesi aşağıdaki gibidir:

Çerez Sağlayıcı
Çerez İsmi
Çerez TürüAçıklama Saklama Süresi
www.turkcell.com.trCSI_TcellSessionGerekliCSI_TcellSession çerezi, T-Mobile veya T-Mobile iştiraki olan T-Cell tarafından kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, T-Mobile web sitesini ziyaret eden kullanıcıların oturumlarını izlemek için kullanılır.Oturum çerezi
www.turkcell.com.trredis.sessionId
Gerekli
Redis tarafından Jedis ile bağlantı kurulduktan sonra oturum kimliğinin alınmasında kullanılan çerezlerdir.
Oturum çerezi
www.turkcell.com.trTS0174f3b7Gerekli
BIG-IP ASM sistemi, güvenlik politikasındaki çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak için istemcilerden dönen bu çerezleri doğrular.Oturum çerezi
www.turkcell.com.trTS01ba6417Gerekli
BIG-IP ASM sistemi, güvenlik politikasındaki çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak için istemcilerden dönen bu çerezleri doğrular.Oturum çerezi
www.turkcell.com.trcookieBar
Gerekli
Bu çerez web sitemizi ziyaret ettiğinizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi saklayar.
30 Gün
www.turkcell.com.trMC_landing
Gerekli
Bu çerez, çok şehirli arama oturumunu izlemek için kullanılır.
Oturum çerezi
www.turkcell.com.trmcfChannels
Gerekli
Bu çerez, çok kanallı yönlendiriciyi izlemek için kullanılır.
180 Gün
www.turkcell.com.trmcfSourceDetails
Gerekli
Bu çerez, çok kanallı yönlendiriciyi izlemek için kullanılır.
180 Gün
www.turkcell.com.tr
mcfLastInteractionGerekliBu çerez, çok kanallı yönlendiriciyi izlemek için kullanılır.180 Gün
www.turkcell.com.trmcfFirstInteraction
Gerekli
Bu çerez, çok kanallı yönlendiriciyi izlemek için kullanılır.180 Gün
www.turkcell.com.tr
_ga_H46RSLWX4K
GerekliGoogle Ads platformunun kullandığı kullanıcı oturum durumunu hatırlayan çerezdir2 Yıl
www.turkcell.com.tr_ga_L88W27BK3SGerekliGoogle Ads platformunun kullandığı kullanıcı oturum durumunu hatırlayan çerezdir2 Yıl
www.turkcell.com.tr_ga_RZNMT1ZP8E
GerekliGoogle Ads platformunun kullandığı kullanıcı oturum durumunu hatırlayan çerezdir2 Yıl
www.turkcell.com.tr
_gaGerekliGoogle Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.2 Yıl
www.turkcell.com.tr_gid
GerekliGoogle Analytics tarafından sayfa görüntülenmelerini saymak ve depolamak için kullanılır.
24 Saat
www.turkcell.com.tr_sgf_user_idGerekliPazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.1 Yıl
www.turkcell.com.tr
_gat_UA-109282359-1
GerekliHesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını belirlemek için kullanılır.54 Saniye
www.turkcell.com.tr_dc_gtm_UA-40940334-2
GerekliGoogle Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir.54 Saniye
www.turkcell.com.tr

_sgf_exp
GerekliBu çerez site üzerinde A/B testini kolaylaştırmak için kullanılır.30 Gün
www.turkcell.com.tr_ga_PLGTCYVH8R
Gerekli
Google Ads platformunun kullandığı kullanıcı oturum durumunu hatırlayan çerezdir2 Yıl
www.turkcell.com.tr_gaexpGerekli
Bu çerez, Google Analytics tarafından A/B testi için denemelerin ve oturumların kimliklerini saklamak için kullanılır.92 Gün
www.turkcell.com.trcampaign_recently_viewedGerekli
campaign_recently_viewed" çerezi bir web sitesi ziyaretinde görüntülenen kampanyaları hatırlamak için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez bir web sitesi ziyaret edildiğinde oluşturulur ve ziyaretçinin kampanya sayfalarını veya ürünlerini görüntülemesini kaydeder."30 Gün
www.turkcell.com.trbannerlist_cookie_platinumGerekli
24 Saat
www.turkcell.com.trtys_correlationIdGerekli
tys_correlationId" çerezi Microsoft'un Azure platformunda barındırılan hizmetlerin izlenmesi ve hata ayıklama için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez bir kullanıcının web sitesi veya uygulama üzerindeki etkileşimlerini takip etmek ve bu etkileşimlerin hangi hizmetlere bağlı olduğunu belirlemek için kullanılır.1 Gün
www.turkcell.com.trtcellmyaccount
Gerekli
tcellmyaccount" çerezi T-Mobile gibi bazı telekomünikasyon şirketlerinin müşteri hesaplarına erişmek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez müşterilerin hesap bilgilerinin doğrulanmasına ve müşterilerin hesapları üzerinde işlemler yapmasına izin verir. Bu çerez kullanıcının web sitesi veya uygulama üzerindeki etkileşimlerini takip etmek ve müşteri hesabına erişim sağlamak için kullanılır. Örneğin bir kullanıcının hesabına giriş yapması durumunda bu çerez kullanıcının hesabını doğrular ve kullanıcının hesabı üzerindeki işlemleri gerçekleştirmesine izin verir.14 Gün
www.turkcell.com.trtrkIsLoginGerekli
59 Saniye
www.turkcell.com.trlastSeenDevices
Fonksiyonel1 Yıl
www.turkcell.com.trbannerlist_cookie
Fonksiyonel24 Saat
www.turkcell.com.tr
_sgf_session_idFonksiyonel
Ziyaretçi oturumlarını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır.Oturum çerezi
useinsider.com__cf_bmFonksiyonel
Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.
30 Dakika
creativecdn.comtsFonksiyonel
Bu çerez Dailymotion tarafından videoların çalıştırılması işleviyle kullanılır.365 Gün
turkcell.speedtestcustom.com
x-csrf-jwtFonksiyonel
Bu tanımlama bilgisi, sağlayıcı PayPal tarafından ayarlanır. Bu çerez, siteden yapılan ödemeleri işleme koymak için kullanılır.Oturum çerezi
youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVEFonksiyonelYoutube tarafından bant genişliği tahminleri sağlamak için kullanılan çerezdir.
180 Gün
akademim.com

dtCookieFonksiyonelBirden çok istek arasında bir ziyareti izleyen çerezdir.Oturum çerezi
www.turkcell.com.tr
_gcl_au
PazarlamaDönüşün oranını ölçen Google Adsense çerezidir. 90 Gün
www.turkcell.com.trnprdPazarlamaNPRD çerezi, bir web sitesinin ziyaretçileri tarafından tarayıcılarına kaydedilen bir çerezdir. NPRD, Non-personally-identifiable data" (Kişisel Olmayan Veriler) anlamına gelir. Bu çerezler kullanıcının web sitesindeki etkileşimlerini kaydetmek ve daha önceki ziyaretlerinde yaptıkları seçimleri hatırlamak için kullanılır.
Oturum çerezi
doubleclick.net

test_cookiePazarlama
Kullanıcının tarayıcısının çerezleri desteklediğini doğrulamak için kullanılır.15 Dakika
doubleclick.net

IDE
Pazarlama
Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.2 Yıl
tiktok.com

_ttp
PazarlamaBu çerez Tiktok Pixel tarafından reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek, iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.1 Yıl
t.co

muc_ads
Pazarlama
Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar.2 Yıl
twitter.com

personalization_idPazarlamaBu tanımlama bilgisi Twitter tarafından ayarlanır - Tanımlama bilgisi, ziyaretçinin web sitesindeki içeriği Twitter profillerinde paylaşmasına olanak tanır.2 Yıl
www.turkcell.com.tr
_tt_enable_cookie
Pazarlama
Web sitemizdeki davranışlar ve satın almalar hakkında veri toplayan TikTok çerezini kullanarak kendimizi pazarlamak ve reklamlarımızın etkisini ölçmek için bu çerez kullanılır.1 Yıl
mookie1.com

idPazarlamaTekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.1 Yıl
mookie1.com


mdata
PazarlamaBu çerezler, web üzerinden size sunulan reklamların en alakalı olmasını ve benzer reklamları tekrar tekrar görmemenizi sağlamak için Mookie reklamları tarafından kullanılır.1 Yıl
mookie1.com

ovPazarlamaBu çerez, Mookie1 tarafından akıllı tahminler ve verilerle dijital pazarlama hizmetlerini iyileştirmek için yerleştirilir.
1 Yıl
www.turkcell.com.tr
_hjSessionUser_585815
Pazarlama
Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.365 Gün
www.turkcell.com.tr
_hjFirstSeen
Pazarlama
Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.30 Dakika
www.turkcell.com.tr
_hjIncludedInSessionSamplePazarlama
Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır2 Dakika
www.turkcell.com.tr
_hjSession_585815
Pazarlama
Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar.30 Dakika
www.turkcell.com.tr
_hjAbsoluteSessionInProgress
Pazarlama
Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz.30 Dakika
www.turkcell.com.tr
_fbp
Pazarlama
Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir.90 Gün

creativecdn.com
uPazarlama
Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır.
365 Gün
turkcell.com.tr

ins-customer-id
Pazarlama
ins-customer-id" çerezi bir web sitesinin kullanıcılarını tanımlamak ve oturumlarını yönetmek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez bir kullanıcının web sitesindeki tercihlerini hatırlamak kullanıcının daha önce siteye giriş yapmış olup olmadığını kontrol etmek ve kişiselleştirilmiş içerikler sağlamak gibi amaçlarla kullanılabilir.24 Saat
youtube.com

YSC
Pazarlama
Bu çerez, Youtube tarafından etkileşimleri depolamak ve takip etmek için kullanılır.Oturum çerezi
doubleclick.net

DSID
PazarlamaGoogle dışı sitelerde oturum açmış bir kullanıcıyı tanımlamak ve kullanıcının reklam kişiselleştirmeyi kabul edip etmediğini hatırlamak için kullanılır.14 Gün
google.com

1P_JARPazarlamaBu çerezler internet sitesine ilişkin istatistiklerin toplanması ve satış/ziyaretçi oranlarının takibi için kullanılmaktadır.30 Gün
google.com

NID
Pazarlama
Kullanıcı verilerini saklayan, reklam gösterimi ve hedefleme amaçlı kullanılan çerezdir. 180 Gün
google.com

__Secure-3PAPISID
Pazarlama
Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur.35 Gün
google.com

__Secure-3PSID
Pazarlama
Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur.35 Gün
google.com

__Secure-3PSIDCC
Pazarlama
Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur.59 Saniye
tiktok.com
tta_attr_id
Pazarlama
Reklam kampanyalarının performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.
1 Yıl
tiktok.com
tta_attr_id_mirror
PazarlamaReklam kampanyalarının performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.1 Yıl
tiktok.com
ttwid
PazarlamaSosyal ağ hizmeti TikTok tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
1 Yıl
turkcell.com.tr
_hjSession_585815
PazarlamaGeçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar.30 Dakika
turkcell.com.tr
_hjTLDTest
PazarlamaKullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır.1 Gün
turkcell.com.tr
ins-cPazarlamaBu çerez tarayıcıda çerez desteği olup olmadığının kontrolünü sağlamak için kullanılır.1 Gün
turkcell.api.useinsider.com
insdrPushCookieStatusPazarlamaInsider tarafından kullanılan bu çerez kullanıcının web push izni statüsünü tutar.
1 Gün
turkcell.api.useinsider.com
isVAPID
PazarlamaBu çerez, Web push token'ın vapid anahtarı ile verildiğini onaylar.1 Gün
insider.com
INSOPTOUTPazarlamaMevcuttaki kullanıcının devre dışı bırakma durumunu saklar.1 Yıl
insider.com
customDataSet-Pazarlama
Özel segmentasyonları tutar.
30 Gün
insider.comins-gaSSIdPazarlama
Google Analytics kullanıcılarını 30 dakikalık oturumlar için izler. GA gibi biz de 30 dakikalık son kullanma tarihi olan çerezleri ayarlıyoruz ve her kullanıcı her 30 dakikada bir yeni bir kimlik alıyor.
Oturum çerezi
insider.comins-test-cookiePazarlamaKullanıcının şu anda kullanmakta olduğu tarayıcıda çerezlerin etkin olup olmadığını test eder.Oturum çerezi
insider.comcampaignId-countdownId-until
PazarlamaTek bir kampanyanın geri sayım bilgilerini depolar1 Saat
insider.comins-c
PazarlamaBrowserda cookie support var mı yok mu ona bakar1 Gün
insider.comins-ws-tPazarlamaSkeleton için Bilgi kampanyalarının geçerliliğini kontrol eder.1 Gün
insider.comins-ws-t-cPazarlama
Skeleton için Özel kampanyaların geçerliliğini kontrol eder.1 Gün
insider.comins-skeleton-idPazarlama
Skeleton'u açan kullanıcı kimliğini kontrol eder30 Dakika
insider.com
sp-info-c-*
PazarlamaBir kampanya tarafından verilen kuponların bilgilerini tutar.7 Gün
insider.com
variationCandidate
Pazarlama
InOne üzerinde Test bağlantısı ile ziyaret edilen kampanyalarda kullanılır ve test edilmesine yardımcı olur.Oturum çerezi


İLGİLİ KİŞİ HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvuru yapabilirsiniz.

  • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu'nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine KEP yoluyla veya
  • Formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla iletebilir veya
  • Şirketimize daha önce bildirdiğiniz veya Şirket sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki başvuruların, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olması ve başvurularda özellikle zorunlu bilgilerin bulunması mevzuat gereği olup, zorunlu bilgilerde eksiklik olması durumunda başvurunuz işleme alınmayacaktır.


ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi, sitemizde karşınıza çıkan çerez yönetim panelinden her zaman değiştirebilirsiniz.
 
Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de tarayıcınızın ayarlar bölümünden çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın yardım ekranına başvurun. Ayrıca sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
 
 
Çerezleri reddetmeyi ya da silmeyi seçerseniz, bunun, Turkcell.com.tr internet sitesinde bazı özelliklerinin veya hizmetlerinin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceğini ve bu yüzden Turkcell uygulaması ve Turkcell.com.tr internet sitesindeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Çerez tercihleriniz, kullandığınız tarayıcı üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullandığınızda ya da yeni bir bilgisayar satın aldığınızda reddetme tercihlerinizi de yenilemeniz gerekecektir.

Turkcell çerezleri Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.