Turkcell Dijital Abonelik Başvurusu Aydınlatma Metni:

​Turkcell Dijital Abonelik Başvurusu Aydınlatma Metni:​

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (“Turkcell”) tarafından hazırlanmıştır. Turkcell nezdinde yapmış olduğunuz abonelik başvurunuz kapsamında otomatik yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’un 5. maddesine uygun olarak:

  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu başta olmak üzere Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle; başvurunuzun değerlendirilmesi ve aboneliğinizin oluşturulması amaçlarıyla ad, soyad, doğum tarihi, adres ve TC Kimlik Numarası ile kimlik bilgileriniz, abonelik sözleşmesinin kurulması sırasında kimlik teyidinin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza ait bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi,
  • Abonelik Sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle; başvurunuzun değerlendirilmesi, başvurunuzla ilgili bilgilendirmelerin yapılması için tarafınızla iletişim kurulması ve aboneliğinizin oluşturulması amaçlarıyla ad, soyad, GSM, e-posta ve TC Kimlik Numarası bilgileriniz; başvurunuza konu adresteki altyapının sorgulanması için adres bilginiz,
  • Açık rızanızın bulunması sebebiyle, başvuruya ilişkin kimliğinizin görüntülü olarak doğrulanması amacıyla paylaşacağınız video içeriği, kimlik bilgileriniz, kimlik belgeniz, kimlik belgesinde yer alan fotoğrafınız
işlenmektedir.
 
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlar dahil olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.
Turkcell kişisel verilerinizi Kanuna ve mevzuata uygun olarak işler ve gizliliğinizin sağlanması için tüm hassasiyeti göstererek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. Kişisel Verilerinize ilişkin olarak Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve detaylı bilgi almak için Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu"nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, "Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul" adresine iletebilir ya da başvurunuz sırasında paylaştığınız elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine gönderebilirsiniz.