İZİN POLİTİKASI

​İZİN POLİTİKASI

İzin metnine onay vermenizle birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve aşağıda sayılan Grup Şirketleri nezdinde yer alan kişisel verileriniz*, aksi tarafınızca belirtilene kadar; her halükarda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki kişisel verileriniz izninizin varlığı ve abonelik sonrası dönem için verilerinizin işlenmesine izin vermediğiniz durumda aboneliğiniz süresince size uygun kampanya, indirim, promosyon, teklif, fayda gibi hususlardan haberdar edilmeniz, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi; etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması; size özel ödül, çekiliş, yarışma için kullanılması; beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerin tanıtılması gibi hususlarda ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve tarafınıza uygun tekliflerin sunulabilmesi için söz konusu şirketler tarafından işlenebilecek, doğrudan veya dolaylı olarak Turkcell ile işbirliği yapan yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları, Turkcell Grup Şirketleri veya sosyal paylaşım siteleri ile paylaşılabilecektir. Vermiş olduğunuz izin aşağıda sayılan Grup Şirketlerinin her biri adına kişisel verilerinizin işlenip paylaşılmasını (Veri İşleme İzni) kapsamaktadır. İletişim bilgileriniz dışındaki kişisel verilerinizin politikada belirtilen amaçlarla kullanılmasını istemiyorsanız “Veri İşleme İzni”nizi aşağıdaki yöntemlerle, 532’yi arayarak ya da aşağıdaki numaralara SMS göndererek iptal edebilirsiniz.
Veri İşleme İzni Alınan Grup Şirketleri ve İzin İptal Seçeneği:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. izin iptali için IPTAL IZIN yazarak 3557'ye SMS gönderilir.
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.veri işleme izin iptali için VERI ISLEME IZIN IPTAL SUPERONLINE, veri paylaşım izin iptali için VERI PAYLASIM IZIN IPTAL SUPERONLINE yazarak 2220'ye SMS gönderilir.
Lifecell Müzik Yayın ve İletişim A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL FIZY yazarak 4348'e (sadece Turkcell numaralarından) veya 05327524348’e (tüm operatörlerden) SMS gönderilir.
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş.izin iptali için VERI IZIN IPTAL TVPLUS yazarak 4359'a (sadece Turkcell numaralarından) veya 05327524359’a (tüm operatörlerden) SMS gönderilir.
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL LIFEBOX yazarak 4336'a (sadece Turkcell numaralarından) veya 05327527885’a (tüm operatörlerden) SMS gönderilir.
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş.izin iptali için VERI IZIN IPTAL BIP yazarak 2200'a SMS gönderilir.
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş.izin iptali için VERI IZIN IPTAL LIFECELL DIJITAL yazarak 2659'a (sadece Turkcell numaralarından) veya 05327527818’e (tüm operatörlerden) SMS gönderilir.
Tüm Grup Şirketleri adına toplu olarak Veri izni iptali için VERI IZIN IPTAL TCELL GRUP yazarak 2200'a SMS gönderilir.
İzin vermeniz durumunda aşağıdaki kişisel veri türleriniz ilgili kurgu ile bağlantılı ve sınırlı olarak kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelere uygun şekilde işlenebilecektir.

  • Kimlik Bilgileri:Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
  • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.
  • Abonelik Bilgileri:Bu veri kategorisi, MSISDN (abone/kullanıcı numarası), tarife/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, abonelik tipi ve abonelik durumu ile KDH/DSS (Katma Değerli Hizmet/Dijital Ürün ve Hizmet) abonelik bilgisini ifade etmektedir.
  • Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri:Bu veri kategorisi, mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.
  • Satış Kanallarındaki Bilgiler:Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
  • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.turkcell.com.tr ve www.superonline.net başta olmak üzere, Turkcell’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.
  • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri:Bu veri kategorisi, geçmiş dönem de dahil ödeme performansı, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve caymaya ilişkin veri türlerini ifade etmektedir.