KREDİLİ CİHAZ SATIŞI AYDINLATMA METNİ

​​KREDİLİ CİHAZ SATIŞI AYDINLATMA METNİ​

Aydınlatma Metni:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (“Turkcell”) tarafından hazırlanmıştır. Turkcell nezdinde TİM’lerde temsilci aracılığı ile yapmış olduğunuz kredi limiti öğrenme talebiniz kapsamında tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’un 5. maddesine uygun olarak:

  • Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle; kredili cihaz satın alma talebinizin değerlendirilmesi ve Turkcell Finansman A.Ş(Financell) tarafından kredi limit bilginizin belirlenmesi amaçlarıyla TC Kimlik Numaranız, doğum tarihi bilginiz,
  • Müşteri tanıma süreçleri gereği TC kimlik ve telefon numaralarınızın eşleştirilmesi, kimlik tespitinin daha önce yapılıp yapılmadığının ve bireysel hat kullanımınızın kontrolü amaçlarıyla Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. AŞ. tarafından TC Kimlik Numaranız, cep telefonu bilginiz, doğum tarihiniz
  • Talebinize ilişkin bilgilendirme ve onay amaçlı SMS’lerin tarafınıza gönderilmesi amacıyla GSM numarası bilginiz
  • işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için zorunlu olması sebebiyle Turkcell iştiraklerine ve iş ortaklarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği taleplerin karşılanması için düzenleyici ve denetleyici kurumlar dahil olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinize ilişkin detaylı bilgi almak, Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve başvuru yöntemlerini öğrenmek için Turkcell Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.