TURKCELL İRTİBAT KİŞİSİ AYDINLATMA METNİ

​TURKCELL İRTİBAT KİŞİSİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (“Turkcell”) tarafından hazırlanmıştır.
Turkcell ile arasında bir abonelik ilişkisi bulunan abone tarafından irtibat kişisi olarak belirlenmeniz nedeniyle, abonenin Turkcell’e bildirdiği irtibat numarasından ibaret kişisel veriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’un 5. maddesine uygun olarak:

  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil düzenlemeler başta olmak üzere Turkcell’nin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;
  • Abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle;
  • Abonelik sözleşmesinin kurulmasının ardından, abonenin işlemleri ile ilgili kendisine ulaşılamadığı durumlarda veya deaktif olduğu durumlarda, borç ve yasal takip durumları dahil gerekli tüm bilgilendirmeleri abonelere ulaştırabilmek için, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Turkcell’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlar dahil olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Turkcell kişisel verilerinizi Kanuna ve mevzuata uygun olarak işler ve gizliliğinizin sağlanması için tüm hassasiyeti göstererek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. Kişisel Verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve detaylı bilgi almak için “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr ;adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine iletebilir ya da başvurunuz sırasında paylaştığınız elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine gönderebilirsiniz.