Kalite Politikası

​Süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor ve etkin bir kalite yönetim sistemi uyguluyoruz.

  • İlk ve lider dijital operatör olarak yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi dijital müşteri deneyimini yaşatmayı taahhüt ederiz.
  • Süreç, ürün ve servislerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştiririz.
  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve servislerle karşılarız.
  • Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
  • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’ni müşteri şartlarına uygun olarak belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz,
  • Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiririz.