İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

​Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

  • Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.
  • Turkcell çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
  • İletişim ve teknoloji alanında lider olan Turkcell, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak Büyük Turkcell Ekosisteminin mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
Turkcell sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarını desteklemektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Turkcell Grup bünyesindeki, 50’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları faaliyet göstermektedir. Kurullar, çalışanları için Sağlık ve Güvenlik konularında karar alıcı rol oynarlar. Kurullar bünyesinde;

Kurullar bünyesinde;
  • İşveren vekili
  • İSG Uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • Çalışan temsilcileri yer almaktadır.
Turkcell,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereklerini temel alarak ‘ Hayata Dair Her Alanda Herkes İçin Sağlık Herkes İçin Güvenlik ‘ sloganını benimsemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarının iş hayatına ait süreçlerine ek olarak sosyal yaşamlarındaki süreçleri de dikkate almaktadır. Turkcell’e özgü İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün sürekliliği için tüm kademelerdeki çalışanlarının katılımı ve gerekli kaynakların tahsisi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Hayata Dair…

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’ çe belirtilen “yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması” kapsamında çalışan annelerin konforunu ve memnuniyetini arttırmak üzere işyerlerimize süt odaları ve süt makineleri uygulamasını gerçekleştirdik.

Ödül
5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına iletişim sporu olarak, Çalışma Bakanlığından ödülümüzü aldık.Kongre
26-27 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde saha operasyonlarımızda çözüm ortağımız olan firma iş güvenliği uzmanları, insan kaynakları sorumluları ve Turkcell Grup İşveren vekilleri ile İSG Koordinasyon ve İşbirliği Konferansı düzenleyerek telekomünikasyon sektörünün sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirdik. İyi uygulama örnekleri ve güvenlik önlemlerinde standardizasyon konularında hazırlanan teknik sunumlar ile, Turkcell Grup bünyesinde saha operasyonlarının uçtan uça güvenliğini ele aldık.