Hizmet Yönetim Politikamız

​Hizmet Yönetim Politikamız ile bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz.

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonumuz bünyesinde tüm hizmetlerin etkin sunumu ve yönetimi için bir yönetim sistemi oluşturulur.
 • ICT hizmetleri, politikalar, hedefler ve planlar esasına göre yönetilir. Politikaların, planların, standartların ve sözleşmelerin dokümantasyonunun hazırlanması, kaydı, onayı, korunması, gözden geçirilmesi, güncellemesi ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT hizmet hedeflerinin, başarılmasının öneminin ve sürekli geliştirme gerekliliğinin tüm organizasyona bildirimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Standartlarda belirtilen çıktıların oluşturulması ve saklanması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT Hizmet Yöneticisi, yeni ve mevcut ICT hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesinden, uyarlanmasından, değerlendirilmesinden ve süregelen aktivitelerin yönetiminden sorumludur.
 • ICT Yürütme Kurulu, hizmetlerin sunumunun planlanmasından, uyarlanmasından, izlenmesinden, gözden geçirilmesinden ve iyileştirilmesi ile ilgili kaynakların belirlenmesinden ve edinilmesinden sorumludur.
 • Hizmet anlayışı, müşteri gerekliliklerinin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi amacının karşılanmasını yansıtır.
 • İş hedeflerinin başarı durumunun izlenmesine yönelik anlaşılabilir ve ölçülebilir göstergeler (metrikler) tanımlamak için prosedürler oluşturulur ve uygulanır. Performans hedefleri, organizasyonun performans değerlendirme sistemi için girdi oluşturmalıdır.
 • Hizmet Yönetimi hedeflerinin başarısına yönelik olarak paydaşlar eğitilir, farkındalıkları ve yetkinlikleri arttırılır.
 • Hizmet Yönetimi ile ilişkili rol ve sorumluluklar açıkça tanımlanır ve yetkinlik gerekliliklerine göre güncellenir. Rol ve sorumlulukların ve aktivitelerin gerektirdiği önem tüm paydaşlara tebliğ edilir.
 • ICT hizmeti, hizmet yönetimi organizasyonu ve süreçleri ile ilişkili risklerin yönetimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Hizmetin daha kaliteli ve kesintisiz sunumu için Hizmet Yönetimi Masası tesis edilir ve operasyonel destek grupları oluşturulur. Gerekir ise, gruplar ve süreçler ek yönetim araçlarının (tools) tesisi ile desteklenir.