Daha Fazla Bilgi

Gözde ve Çifte Kazanç tekliflerinde, yüklemeniz karşılığında tanımlanan bedava/indirimli kullanımlarınız için herhangi bir ücret söz konusu değildir.

AvantajFiyat
Fırsat
Paketlerinde 

Yurt içi her yöne 180 SMS ve 180 DK
12 TL
Yurt içi her yöne 300 SMS ve 300 DK20 TL
Yurt içi her yöne 450 SMS ve 450 DK30 TL
Sohbet 200Yurt içi her yöne 200 DK10 TL
Sohbet 400Yurt içi her yöne 400 DK15 TL
Ek 2000 SMSHer yöne ek 2000 SMS3 TL
İkili 10Yurt içi her yöne 100 DK ve 100 MB internet10 TL
Avantaj 20Yurt içi her yöne 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB20 TL
Avantaj 25Yurt içi her yöne 500 dakika, 2GB internet25 TL
Avantaj 29Yurt içi her yöne 500 dakika, 1000sms, 4GB internet29 TL
Avantaj 39Yurt içi her yöne 1000 dakika, 1000sms, 4GB internet39 TL


 • Yukarıda belirtilen tüm paket fiyatlarına KDV (%18), ÖİV (%25) dahildir. 
 • Yeni Hazır Kart Sadakat Programı'nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen hedef kitleler, Fırsat, Sohbet 200, Sohbet 400, Ek 2000sms, İkili 10,  Avantaj 20, Avantaj 25, Avantaj 29, Avantaj 39, Aylık Teklif, Gözde Teklif ve Çifte Kazanç Kampanyası tekliflerine kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verilecektir.  
Fırsat Paketleri: 

Aşağıda kriterleri belirtilen ve kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri ve hatlarında yeterli bakiye bulunması durumunda, 

 • 12 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne kullanabilecekleri 180 dakika ve 180 SMS (04.112013 - 02.02.2014 tarihleri arasında kampanyaya kayıt edilen aboneler bu paketi 15 TL'den alabileceklerdir).
 • 20 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne kullanabilecekleri 300 dakika ve 300 SMS
 • 30 TL karşılığında 30 gün yurt içi her yöne kullanabilecekleri 450 dakika ve 450 SMS alabileceklerdir. Paketler aynı ay içerisinde 1'den fazla kez alınabilir.
 • Son 3 ayda müşteri hizmetlerini şikayet sebebiyle aramış veya müşteri hizmetleri tarafından aranmış, son 3 ayda gelen aramaları giden aramalarının %20 altında olan Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifesi'nde olmayan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme miktarı önceki 2 ay ortalamasına göre en az %15 azalan, gelen aramalarının diğer operatör oranı %20'nin üzerinde olan, son ay hiç sms atmamış aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, Son 3 aylık harcaması ortalama 30 TL ve üzerinde olan, bir önceki aya göre son ayda giden SMS adedini %12 ve üzeri artırmış olan, tek seferde 12 TL ve üzeri yükleme yapan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 9 TL'den fazla bakiyesi olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay gelen aramaları giden aramalarının %10 ve üzerinde olan, son ay en az 5 farklı diğer operatör numarasıyla konuşan aboneler.
 • 3 aydan uzun süredir Turkcell abonesi olan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 10 günden fazla olan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamı, önceki 2 ayın giden aramalarının ortalamasının %10 altında olan, yaşı 25 ve üzerinde olan, son ayda data paketi almamış olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifesi'nde olmayan aboneler.


Aylık Paket:

Aşağıda kriterleri belirtilen ve kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri ve hatlarında yeterli bakiye bulunması durumunda, 19 TL karşılığında 30 gün boyunca her yöne yurt içi görüşmelerinde kullanabilecekleri her yöne 250 dakika ve sadece Turkcell içi 250 dakika teklifini alabileceklerdir.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, diğer operatör konuşmaları önceki aya kıyasla en az %3 artmış, gelen aramalarının diğer operatör oranı %38 ve üzerinde olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay Turkcell yönünden gelen aramalarının , son 3 ayda Turkcell yönünden gelen aramalarının dakika toplamına oranı %24'den küçük olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 3 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %23'den küçük olan, son aydaki diğer operatörlerden aranma süresi 35 dakikadan fazla olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan,Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme miktarı önceki 2 ay ortalamasına göre %5 ve üzeri artan, son ayda attığı SMS toplamının, son 3 ayda attığı ortalama SMS adedinden %3 fazla olan aboneler.
Aylık Paket 27.06.2014 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Gözde Teklif:

Aşağıda kriterleri belirtilen ve kampanyaya kayıt edilen aboneler 90 gün boyunca hatlarına tek seferde yaptıkları tüm

 • 15-19 TL yüklemeleri için yükledikleri tarihten itibaren 15 gün boyunca, 
 • 20-24 TL yüklemeleri için yükledikleri tarihten itibaren 20 gün boyunca, 
 • 25-29 TL yüklemeleri için yükledikleri tarihten itibaren 25 gün boyunca, 
 • 30 TL ve üzeri yüklemeleri için yükledikleri tarihten itibaren 30 gün boyunca, tarifeleri ne olursa olsun 10 dakikası 65 kuruştan ücretlendirilecektir. 10 TL ve üzeri kredi transferler de yükleme gibi değerlendirilecektir ve aboneye hatlarına yaptıkları kredi transfer aralığına göre ilgili fayda sunulacaktır. 
Aşağıdaki kriterleri belirtilen aboneler Gözde teklife otomatik kayıt edilecektir:  

 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, diğer operatör konuşmaları önceki aya kıyasla en az %5 artmış, gelen aramalarının diğer operatör oranı %27 ve üzerinde olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki data kullanım miktarı son 3 aydaki toplam data kullanım miktarından %2 fazla olan ve son 3 aydaki ortalama aranma süresi 50 dakikadan fazla olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay Turkcell yönünden gelen aramalarının , son 3 ayda Turkcell yönünden gelen aramalarının dakika toplamına oranı %12'den küçük olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 3 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %21'den küçük olan, son aydaki diğer operatörlerden aranma süresi 45 dakikadan fazla olan  kayıt sırasında bakiyesi 7 TL ve üzeri olan aboneler
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme miktarı önceki 2 ay ortalamasına göre %10 ve üzeri artan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 40 günden az olan, son ayda attığı SMS toplamının, son 3 ayda attığı ortalama SMS adedinden %5 fazla olan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 5 TL'den fazla bakiyesi olan aboneler.
Aşağıda kriterleri belirtilen kitleler  ise "Gözde" teklife kayıt edilebilmeleri için 5010 gelen onay SMS’ine EVET yazıp cevaplamaları gerekmektedir:
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 3 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %21'den büyük %30 dan küçük olan, son aydaki diğer operatörlerden aranma süresi 20 - 45 dakika arasında olan  kayıt sırasında bakiyesi 7 TL ve üzeri olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme miktarı önceki 2 ay ortalamasına göre %5 - %10 artan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 20 günden az olan, son ayda attığı SMS toplamının, son 3 ayda attığı ortalama SMS adedine eşit veya altında olan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 5 TL'den fazla bakiyesi olan aboneler.


Çifte Kazanç Kampanyası:

Aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "Çifte Kazanç Kampanyasına" kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verilecektir.
 

Kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla, Turkcell'de en az 1 adet "aramaya ve aranmaya açık" durumda bireysel hattı bulunan aboneler içerisinden, aynı zamanda en az 1 adet "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" durumda faturasız bireysel hattı olan aboneler. "Aramaya ve aranmaya açık" hat genç plus ve turist tarifesi haricindeki bir tarifede olmalı, "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" durumdaki hat ise  genç, genç plus ve turist tarifesi haricindeki bir tarifede olmalıdır.

Kampanya iletişimini alacak hatlar "aramaya ve aranmaya açık" durumdaki bireysel hatlar olacaktır. İletişimi alacak ve kampanyaya katılacak aboneler, TCKN başına maksimum 5 ses hattı kayıt olması ile sınırlandırılmıştır. Üzerine 5'ten fazla hat kayıtlı olan aboneler iletişimi almayacak ve kampanyadan yararlanamayacaktır. 

Sohbet 200 Paketi:
10 Mayıs 2014'den itibaren, aşağıda kriterleri belirtilen ve kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri ve hatlarında yeterli bakiye bulunması durumunda, 10 TL karşılığında 30 gün boyunca her yöne yurt içi görüşmelerinde kullanabilecekleri 200 dakika teklifini alabileceklerdir.

 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %10 azalan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 10 günden fazla olan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 5 TL'den fazla bakiyesi olan aboneler.           
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay diğer operatör yönünden gelen aramalarının , son 3 ayda gelen aramalarının dakika toplamına oranı %30'dan fazla olan aboneler. 
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 3 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %25'ten küçük olan, son 3 ayda yükledigi kart tipinin en az %10 u 12 TL'lik kart olan, kayıt sırasında bakiyesi 7 TL ve üzeri olan aboneler
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %10 azalan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 10 günden fazla olan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 5 TL'den fazla bakiyesi olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, diğer operatör konuşmaları önceki aya kıyasla en az %10 artmış, gelen aramalarının diğer operatör oranı %20 ve üzerinde olan aboneler.         
Sohbet 400 Paketi:
10 Mayıs 2014'den itibaren, aşağıda kriterleri belirtilen ve kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri ve hatlarında yeterli bakiye bulunması durumunda, 15 TL karşılığında 30 gün boyunca her yöne yurt içi görüşmelerinde kullanabilecekleri 400 dakika teklifini alabileceklerdir.

 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay önceki 2 ay ortalamasına göre ses harcamasını % 12 ve üzeri artıran, son 3 ayda en sık yüklediği kart tipi 20 TL ve üzeri olan, kayıt sırasında en az 10 TL bakiyesi olan aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç, Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %5 artan, son 3 ayda müşteri hizmetlerini şikayet sebebiyle aramış veya müşteri hizmetleri tarafından aranmış, diğer operatör konuşma süresi önceki aya kıyasla en az %9 artmış aboneler.
 • 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, Bizbize Canımın 3ü, Genç,Genç Plus ve Turist Tarifelerinde olmayan, son ay Turkcell yönünden gelen arama süresi önceki aya kıyasla %10 azalan, paket dışı ses harcaması 5-25 TL olan aboneler.


Ek 2000 SMS Kampanyası:

"Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen, Sohbet200, Sohbet400 veya Bol Paketlerinden herhangi birini alabilen aboneler "Ek 2000SMS" teklifini de alabileceklerdir. Ek2000 SMS Kampanyası, abonelerin Sohbet200, Sohbet400 veya Bol Paket'e kayıt edildiği tarihten itibaren 90 gün boyunca geçerlidir. Aboneler 90 gün içinde ve bu 3 paketten herhangi birinden aktif olarak faydalanırken ek 3 TL daha vererek 30 gün boyunca yurt içi her yöne kullanabilecekleri 2000 SMS alabilecekler. Aboneler 90 gün dolduğunda veya 90 gün içinde olup bu 3 paketten herhangi birinden faydalanmadığı sürede Ek 2000 SMS kampanyasından faydalanamazlar. Ek 2000 SMS Paketi 30 günde en fazla 1 kez alınabilir. Tekrar bu paketi almak isteyen aboneler en son aldıkları Ek 2000 SMS Paketi'nin üzerinden 30 gün geçtikten sonra, hala 90 günlük kampanya süresi içindelerse ve aktif Sohbet200, sohbet400 veya Bol Paketleri varsa tekrar SMS ile talepte bulunabilirler.  Ek 2000 SMS Paketi otomatik yenilenmez, almak istedikleri takdirde abonelerin tekrar SMS ile talepte bulunması gerekir.  Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. faydalar 3. şahıslara devredilemez.      


İkili 10:

"Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "İkili 10" teklifine kayıt edilecektir. 21 Nisan 2015'den itibaren: 

                                                                                                                 

 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, Genç, Genç Plus Bizbize Canımın Üçü, Turist Tarifeleri ve Tarife Saniye'de olmayan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %12 azalan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 10 günden fazla olan, kampanyaya kayıt tarihi itibarıyla 5 TL'den fazla bakiyesi olan müşteriler.
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, Genç, Genç Plus Bizbize Canımın Üçü, Turist Tarifeleri ve Tarife Saniye'de olmayan, son ay diğer operatör yönünden gelen aramalarının , son 2 ayda gelen aramalarının dakika toplamına oranı %20'den fazla olan müşteriler.
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, Genç, Genç Plus Bizbize Canımın Üçü, Turist Tarifeleri ve Tarife Saniye'de olmayan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 2 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %15'ten küçük olan, son 2 ayda yükledigi kart tipinin en az %10 u 15 TL'lik kart olan, kayıt sırasında bakiyesi 5 TL ve üzeri olan müşteriler.
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, Genç, Genç Plus Bizbize Canımın Üçü, Turist Tarifeleri ve Tarife Saniye'de olmayan, son aydaki data kullanımı %18 azalan ve son 2 ayda yükledigi kart tipinin en az %10 u 15 TL'lik kart olan, kayıt sırasında bakiyesi 5 TL ve üzeri olan müşteriler.     

 

Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir. Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanya süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.Avantaj 20:

"Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "Avantaj 20" teklifine kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verilecektir. 14 Mayıs 2015'den itibaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, diğer operatör konuşmaları önceki aya kıyasla en az %7 artmış, gelen aramalarının diğer operatör oranı %18 ve üzerinde olan müşteriler.
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, son aydaki data kullanım miktarı son 2 aydaki toplam data kullanım miktarından %3 fazla olan ve son 2 aydaki ortalama aranma süresi 16 dakikadan fazla olan müşteriler.                                                   
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, son ay Turkcell yönünden gelen aramalarının , son 2 ayda Turkcell yönünden gelen aramalarının dakika toplamına oranı %6'dan küçük olan müşteriler.
 • 2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, son aydaki giden aramalarının dakika toplamının, son 2 ayda giden aramalarının dakika toplamına oranı %11'den küçük olan, son aydaki diğer operatörlerden aranma süresi 10 dakikadan fazla olan  kayıt sırasında bakiyesi 19 TL ve üzeri olan müşteriler.
 •  2 aydan fazla süredir Turkcell müşterisi olan, son aydaki TL yükleme miktarı önceki 2 ay ortalamasına göre %5 ve üzeri artan, son TL yükleme tarihinin üzerinden geçen zamanı 30 günden az olan, son ayda attığı SMS toplamının, son 2 ayda attığı ortalama SMS adedinden %2 fazla olan müşteriler. 
Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir. Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanyaya katılım süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.

 

19.06.2015 tarihi itibarıyla Konuş Kazan Tarifesi'nde bulunana müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamamaktadır.

Avantaj 25:

"Yeni Hazır kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "Avantaj 25 Paketi" teklifine kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verlecektir. 17 Eylül 2015'den itibaren:    


 • Kitle 1: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son ay önceki 3 ay ortalamasına göre ses harcamasını % 11 ve üzeri artıran, son 3 ayda en sık yüklediği kart tipi 20 TL ve üzeri olan, kayıt sırasında en az 25 TL bakiyesi olan müşteriler.
 • Kitle 2: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %6 artan, son 3 ayda müşteri hizmetlerini şikayet sebebiyle aramış veya müşteri hizmetleri tarafından aranmış, diğer operatör konuşma süresi önceki aya kıyasla en az %10 artmış müşteriler.
 • Kitle 3: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son ay Turkcell yönünden gelen arama süresi önceki aya kıyasla %11 azalan, paket dışı ses harcaması 8 TL ve üzeri olan müşteriler.
 • Kitle 4: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son 3 aydır data kullanımı 50mb üzerinde olan veya paket dışı data harcaması 9TL ve üzeri olan müşteriler.
Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir. Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanya süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.

Avantaj 20 ve Avantaj 25  paketlerinden yararlanan abonelerimiz 13.12.2015 tarihi itibarıyla yurt içi 4.5G hizmetinden faydalanmak için onay vermiş ve ön talep/abonelik başvurusunda bulunmuş sayılır. Turkcell tarafından sunulacak olan 4.5G hizmetinin başlayacağı tarih itibarıyla, cihaz ve sim kart uyumlu olduğu sürece herhangi ek bir işlem yapmadan; telefonda ilgili şebeke tipi seçilerek, 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlanılabilir. İptali için IPTAL 4.5G yazıp 2222’ye gönderilmesi yeterlidir.Avantaj 29:

"Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "Avantaj 29 Paketi" teklifine kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verlecektir.

Kitle 1: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son ay önceki 3 ay ortalamasına göre ses harcamasını % 11 ve üzeri artıran, son 3 ayda en sık yüklediği kart tipi 25 TL ve üzeri olan, kayıt sırasında en az 29 TL bakiyesi olan aboneler.
Kitle 2: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %8 artan, son 3 ayda müşteri hizmetlerini şikayet sebebiyle aramış veya müşteri hizmetleri tarafından aranmış, diğer operatör konuşma süresi önceki aya kıyasla en az %8 artmış aboneler.
Kitle 3: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son ay Turkcell yönünden gelen arama süresi önceki aya kıyasla %7 azalan, paket dışı ses harcaması 11 TL ve üzeri olan aboneler.
Kitle 4: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son 3 aydır data kullanımı 50mb üzerinde olan veya paket dışı data harcaması 9TL ve üzeri olan aboneler.

Avantaj 39:

"Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen ve aşağıda kriterleri belirtilen kitleler "Avantaj 39 Paketi" teklifine kayıt edilecek ve SMS ile bilgi verlecektir. 

Kitle 1: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son ay önceki 3 ay ortalamasına göre ses harcamasını % 13 ve üzeri artıran, son 3 ayda en sık yüklediği kart tipi 25 TL ve üzeri olan, kayıt sırasında en az 39 TL bakiyesi olan aboneler.
Kitle 2: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son aydaki TL yükleme frekansı önceki 2 ay ortalamasına göre %8 artan, son 3 ayda müşteri hizmetlerini şikayet sebebiyle aramış veya müşteri hizmetleri tarafından aranmış, diğer operatör konuşma süresi önceki aya kıyasla en az %8 artmış aboneler.
Kitle 3: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan,son ay Turkcell yönünden gelen arama süresi önceki aya kıyasla %6 azalan, paket dışı ses harcaması 12 TL ve üzeri olan aboneler.
Kitle 4: 3 aydan fazla süredir Turkcell abonesi olan, son 3 aydır data kullanımı 50mb üzerinde olan veya paket dışı data harcaması 11TL ve üzeri olan aboneler.


 

Diğer
Yeni Hazır Kart Sadakat Programı ile belirlenen aboneler otomatik kayıt edilecektir. Turkcell POS Kanalı
 • Yeni Hazır Kart Sadakat Programı standart bir istatistik yazılımı vasıtasıyla üretilen puanlama doğrultusunda yapılan operasyonel planlama ve faaliyetlerin bütünüdür. Bu program kapsamında belirlenen bireysel ön ödemeli abonelere çeşitli teklifler sunulacak ve kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bilgilendirme mesajını aldıktan sonra kampanyadan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
 • Gözde Kampanya
  • Kampanyaya otomatik olarak kayıt edilen aboneler için kampanya süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür.
  • 90 gün içinde yapılan tüm yüklemelerde, aboneler yükledikleri TL'ye karşılık gelen süre boyunca her yöne 10 dakikası 65 kuruştan görüşeceklerdir. 
   • 15 - 19 TL 15 gün,
   • 20 - 24 TL 20 gün,
   • 25 - 29 TL 25 gün,
   • 30 TL ve üzeri 30 gün boyunca. (Yukarıda belirtilen yükleme miktarları tek seferde yapılmalıdır. Fayda süresi yükleme tarihinden itibaren geçerlidir).
  • Kampanyaya katılmak için onay istenen aboneler ise, kampanyayı onayladıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde yukarıda belirtilen şekilde faydalanacaklardır.
  • Kampanyaya katılan aboneler, indirimli konuştukları süre sona erdikten sonra tekrar yükleme yapmazlarsa, bağlı bulundukları tarife üzerinden ücretlendirileceklerdir.
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir).
  • Kampanyaya kayıt edilen aboneler daha sonradan Genç, Genç Plus Tarife'ye geçmeleri durumunda, geçtikleri tarihten sonraki yüklemelerinde bu tekliften faydalanamayacaklardır. Gözde Teklif'ten faydalanma süresi devam ederken tekrar Genç ve Genç Plus Tarife dışında bir tarifeye geçerlerse, Gözde Teklif'ten faydalanmaya devam edebilirler. 
  • Abone aktif bir Nar Paketi varken yükleme yaparsa, Gözde Teklif'ten faydalanamayacaktır. Nar Paketi bittiğinde abonenin Gözde Teklif'ten faydalanma süresi devam ediyorsa, sonraki yüklemelerinde faydayı alabilir. 
  • Kampanya kapsamında verilen dakikalar üçüncü şahıslara transfer edilememektedir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır.
  Fırsat, Sohbet 400,  Sohbet 200 ve Aylık Paketler:
  • Paketleri alabilmek için 2222’ye SMS atmak gerekmektedir. Atılan SMS ücretsizdir. 
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler. 
  • Paket ile kazanılan kullanım haklarının bitmesi durumunda, konuşmalar ve SMS gönderimleri bağlı bulunan tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Kampanya kapsamında kazanılan dakika, SMS ve cepten Internet faydası sonraki aya devretmemektedir.
  • Kampanya kapsamında verilen dakika, SMS ve cepten Internet faydası üçüncü şahıslara transfer edilememektedir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır.
  • Paketler aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir.
  • 3lü Teklif 1GB paketi en fazla 250 kez alınabilir.
  Çifte Kazanç Kampanyası:
  • Kampanya iletisimi abonelerin aynı TCKNye bağlı "aramaya ve aranmaya açık" durumdaki bireysel hatlarına yapılacaktır. Kampanya iletişiminde öncelik abonenin faturalı hattındadır. Aynı ödeme tipindeki hatlar için iletişim önceliği yüksek ARPU'lu olandadır. Abonenin "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" hattının pasif kullanım dönemi boyunca, bu sıra ile "aramaya ve aranmaya açık" durumdaki bireysel hatlar ile kampanya iletişimine geçilir.
  • Bu aboneler kampanya iletişimini aldıktan sonra 5 gün içerisinde "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" durumdaki faturasız hatlarına tek seferde 10 TL ve üzeri yükleme yapmaları koşulunda, bu hatlarına 30 gün boyunca kullanabileceği yurt içi her yöne 60 dk ve yurt içi her yöne 180 SMS tanımlanacaktır.
  • Ayrıca aynı TCKNye bağlı "aramaya ve aranmaya açık" durumdaki, en güncel iletişimde bulunulan hat faturasızsa, bu hatta da  30 gün boyunca kullanabileceği yurt içi her yöne 60 dk ve yurt içi her yöne 180 SMS tanımlanacaktır. Eğer kampanya hakkında en güncel iletişimde bulunulan hat faturalıysa 30 gün boyunca kullanabileceği yurt içi her yöne 100 SMS kazanacaktır. 30 günlük fayda süresi "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" durumdaki faturasız hatta yükleme yapılan günden itibaren 30 gündür.
  • Kampanya ayda sadece 1 defa alınabilir.
  EK 2000 SMS Kampanyası
  • "Yeni Hazır Kart Sadakat Programı"nın önerdiği seçim grupları çerçevesinde belirlenen, Sohbet200, Sohbet400 veya Bol Paketlerinden herhangi birini alabilen aboneler "Ek 2000SMS "teklifini de alabileceklerdir.
  • Ek2000 SMS Kampanyası, Abonelerin Sohbet200, Sohbet400 veya Bol pakete kayıt edildiği tarihten itibaren 90 gün boyunca geçerlidir. 
  • Aboneler 90 gün içinde ve bu 3 paketten herhangi birinden aktif olarak faydalanırken ek 3 TL daha vererek 30 gün boyunca yurt içi her yöne kullanabilecekleri 2000 SMS alabilecekler. Aboneler 90 gün dolduğunda veya 90 gün içinde olup bu 3 paketten herhangi birinden faydalanmadığı sürede Ek 2000 SMS kampanyasından faydalanamazlar.
  •  Ek2000SMS paketi 30 günde en fazla 1 kez alınabilir.Tekrar bu paketi almak isteyen aboneler en son aldıkları Ek 2000 SMS Paketinin üzerinden 30 gün geçtikten sonra, hala 90 günlük kampanya süresi içindelerse ve aktif Sohbet200, sohbet400 veya Bol paketleri varsa tekrar SMS ile talepte bulunabilirler.  
  • Ek 2000 SMS paketi otomatik yenilenmez, almak istedikleri takdirde abonelerin tekrar SMS ile talepte bulunması gerekir.
  • Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir. faydalar 3. şahıslara devredilemez.                             

   

   İkili 10

  • Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir.
  • Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz.
  • Kampanya süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür.
  • Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.
  • Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.
  • Kazanılan dakikalar üçüncü şahıslara transfer edilemez.
  • Kazanılan dakika veya kullanım süreleri bittikten sonra abone kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.  
  • Paket kapsamındaki 100 MB kullanım hakkı, 100 KB’lık periyodlar ile düşer.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda IKILI 10 yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler. 
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir).
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır. 

  Avantaj 20

  • Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir. 
  • Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanyaya katılım süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. 
  • Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.
  • Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.
  • Kazanılan dakikalar üçüncü şahıslara transfer edilemez.
  • Kazanılan dakika veya kullanım süreleri bittikten sonra abone kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.  
  • Paket kapsamındaki 1 GB kullanım hakkı, 100 KB’lık periyodlar ile düşer.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda AVANTAJ20 yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler. 
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır. 

  Avantaj 25

  • Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir. 
  • Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanya süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. 
  • Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.
  • Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.
  • Kazanılan dakikalar ve internet  üçüncü şahıslara transfer edilemez.
  • Kazanılan faydaların kullanım süreleri bittikten sonra abone kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.  
  • Paket kapsamındaki internet kullanım hakkı 100 KB’lık periyodlar ile düşer.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda AVANTAJ25 yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler. 
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır. 


  Avantaj 29

  • Avantaj 29 paketini alabilmek için 2222’ye SMS atmak gerekmektedir. Atılan SMS ücretsizdir.
  • Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir.
  • Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanyaya katılım süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür.
  • Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.
  • Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.
  • Kazanılan dakikalar üçüncü şahıslara transfer edilemez.
  • Kazanılan dakika veya kullanım süreleri bittikten sonra abone kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir. 
  • Paket kapsamındaki 4 GB kullanım hakkı, 100 KB’lık periyodlar ile düşer.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda AVANTAJ29 yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler.
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır.

  Avantaj 39
  • Avantaj 39 paketini alabilmek için 2222’ye SMS atmak gerekmektedir. Atılan SMS ücretsizdir.
  • Paket istenirse aynı ay içinde birden fazla kez alınabilir.
  • Verilen paket faydası tekrar aynı paket üst üste alınmadığı sürece 30 gün sonunda iptal edilir bir sonraki aya aktarılmaz. Kampanyaya katılım süresi kayıt tarihinden itibaren 90 gündür.
  • Paket fiyatına KDV, ÖİV dahildir.
  • Verilen faydalar 3. şahıslara devredilemez.
  • Kazanılan dakikalar üçüncü şahıslara transfer edilemez.
  • Kazanılan dakika veya kullanım süreleri bittikten sonra abone kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir. 
  • Paket kapsamındaki 4 GB kullanım hakkı, 100 KB’lık periyodlar ile düşer.
  • Paket dakikalarının ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Paketler otomatik yenilenmemektedir ve abonelerimiz ihtiyacı olduğunda AVANTAJ39 yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek tekrar paket satın alabilirler.
  • Kampanya süresi bittikten sonra (kayıt tarihinden itibaren 90 gün) yapılan yüklemelerde abone bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanyaya katılım ücreti bulunmamaktadır. • Gözde teklif
  Bu teklifin geçerlilik süresi 90 gündür. Kampanyaya otomatik kayıt edilen aboneler bu 90 günlük dönemde en az 15 TL yükleme yaptıkları anda faydaları aktif edilecektir.
  Otomatik kayıt edilmeyen abonelerin ise önce 5010’dan gelen onay SMS’ine EVET yazıp cevaplamaları gerekmektedir.
  Onay SMS’i ücretsizdir. Onay tarihinden itibaren 90 günlük dönemde en az 15 TL yükleme yaptıkları anda faydaları aktif edilecektir.

  Fırsat Paketleri
  Bu paketlerin geçerlilik süresi 180 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri durumunda bu 180 günlük dönemde ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.
  • 12 TL’ye yurt içi her yöne 180 SMS ve 180 dk. için FIRSAT12
  • 20 TL’ye yurt içi her yöne 300 SMS ve 300 dk. için FIRSAT20
  • 30 TL’ye yurt içi her yöne 450 SMS ve 450 dk. için FIRSAT30

  Sohbet 400 Paketi
  Bu paketin geçerlilik süresi 90 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri durumunda bu 90 günlük dönemde ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.

  • 15 TL’ye 1 ay yurt içi her yöne geçerli 400dk için SOHBET400


  Sohbet 200 Paketi
  Bu paketin geçerlilik süresi 180 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri durumunda bu 180 günlük dönemde ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.

  • 10 TL’ye 1 ay yurt içi her yöne geçerli 200dk için SOHBET200

  Aylık Paket
  Bu paketin geçerlilik süresi 180 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri durumunda bu 180 günlük dönemde ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.
  • 19 TL'ye 1 ay yurt içi her yöne geçerli 250dk ve sadece Turkcell yönüne geçerli 250dk için bilgi SMS'ine ONAY yazıp gönder.

  Çifte Kazanç Kampanyası
  • Kampanya iletişimini aldıktan sonra aboneler, 5 gün içerisinde mesajda numarası geçen "aramaya kapalı fakat gelen aramaya açık" durumdaki faturasız hatlarına tek seferde 10 TL ve üzeri yükleme yapmaları veya hatlarının kullanım dönemini uzatacak bir paket yükledikleri anda tekliflerden faydalanmaya başlayacaklardır.

   EK 2000 SMS Kampanyası


  Bu paketin geçerlilik süresi 30 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler paketi tercih etmeleri durumunda 90 gün boyunca ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. Paketi tercih etmeme durumunda 30 gün sonra kampanyadan çıkarılacaklardır.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.


  3TL’ye 1 ay yurt içi ek 2000 sms için EKSMS2000


  İkili 10


  Bu paketin geçerlilik süresi 90 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler tercih etmeleri durumunda bu 90 günlük dönemde ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. 
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.

  10 TL’ye yurt içi her yöne 100 DK ve 100 MB için IKILI 10 yazıp 2222’ye gönderebilirsiniz.  Avantaj 20

  Bu paketin geçerlilik süresi 30 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler paketi tercih etmeleri durumunda 90 gün boyunca ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. Paketi tercih etmeme durumunda 30 gün sonra kampanyadan çıkarılacaklardır.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.

  20 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne geçerli olan 500 dakika, 1000sms ve 1GB için AVANTAJ20

  Avantaj 25

  Bu paketin geçerlilik süresi 30 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler paketi tercih etmeleri durumunda 90 gün boyunca ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. Paketi tercih etmeme durumunda 30 gün sonra kampanyadan çıkarılacaklardır.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.

  25 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne geçerli olan 500 dakika ve 2GB için AVANTAJ25


  Avantaj 29

  Bu paketin geçerlilik süresi 30 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler paketi tercih etmeleri durumunda 90 gün boyunca ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. Paketi tercih etmeme durumunda 30 gün sonra kampanyadan çıkarılacaklardır.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.
  29 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne geçerli olan 500 dakika , 1000 SMS ve 4GB için AVANTAJ29


  Avantaj 39

  Bu paketin geçerlilik süresi 30 gündür. Kampanyaya kayıt edilen aboneler paketi tercih etmeleri durumunda 90 gün boyunca ilgili anahtar kelimeleri 2222’ye mesaj atarak satın alabilecektir. Paketi tercih etmeme durumunda 30 gün sonra kampanyadan çıkarılacaklardır.
  2222'ye atılan kampanyaya katılım mesajları ücretsizdir.
  39 TL’ye 30 gün yurt içi her yöne geçerli olan 1000 dakika , 1000 SMS ve 4GB için AVANTAJ39
  • Çifte Kazanç Kampanyasında kazandığınız bedava dakikaların ve Fırsat Paketlerindeki dakikaların ücretlendirme periyodu 60 saniyedir. Bedava dakikaların veya paket dakikalarınızın bitmesi halinde başka bir paketiniz yoksa kendi tarifenizden ücretlendirilirsiniz. 
  • Gözde teklifte aboneler, kayıt tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, yaptıkları 30 TL altı yüklemelerinde yükledikleri TL kadar gün, 30 TL ve üzeri yüklemelerde 30 gün boyunca her yöne 10 dakikası 65 kuruştan görüşeceklerdir. 1. sn'de 46,25 kuruş, 61. sn'de 21,11 kuruş şeklindedir. Yükleme yapılmadığı ya da indirim süresi bittiğinde aboneler kendi tarifelerinden ücretlendirileceklerdir.
 • 2222’ye KALAN yazıp göndererek kalan sorgusu yapılabilmektedir. Ayrıca;

  • 12 TL'lik Fırsat Paketi için kalan dakika miktarını *123*392# tuşlayarak; SMS’lerinizden kalan miktarı ise *123*389# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • 15 TL'lik Fırsat Paketi için kalan dakika miktarını *123*1080# tuşlayarak; SMS’lerinizden kalan miktarı ise *123*1081# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • 20 TL'lik Fırsat Paketi için kalan dakika miktarını *123*394# tuşlayarak; SMS’lerinizden kalan miktarı ise *123*391# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • 30 TL'lik Fırsat Paketi için kalan dakika miktarını *123*393# tuşlayarak; SMS’lerinizden kalan miktarı ise *123*390# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • Sohbet 250 Paketi için kalan dakika miktarını *123*923# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • Sohbet 100 Paketi için kalan dakika miktarını *123*518# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • Aylık Paket için kalan her yöne dakika miktarını *123*432# tuşlayarak; sadece Turkcell yönüne dakika miktarını *123*433# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • Diğer Yön 300 Paketi için dakikalarınızdan kalan miktarı *123*1851# tuşlayarak; internetinizden kalan miktarı tuşlayarak öğrenebilirsiniz.
  • 10 TL'lik İkili 10 Paketi , 19 TL'lik Avantaj 19 Paketi ve 20 TL'lik Avantaj 20 Paketi için kalan dakika ve internet miktarını KALAN yazıp 2222’ye göndererek öğrenebilirsiniz.

  • Gözde teklifte 90 gün içinde yapılan tüm yüklemelerde, aboneler yükledikleri TL'ye karşılık gelen süre boyunca her yöne 10 dakikası 65 kuruştan görüşeceklerdir. 
   • 15-19 TL 15 gün,
   • 20-24 TL 20 gün,
   • 25-29 TL 25 gün,
   • 30 TL ve üzeri 30 gün boyunca. (Yukarıda belirtilen yükleme miktarları tek seferde yapılmalıdır. Fayda süresi yükleme tarihinden itibaren geçerlidir.)
 • Kampanya iptal olduktan veya bittikten sonra tekrar katılamazsınız.
 • Haftalık ve günlük kampanyalarınızı öncelikli olarak kullanırsınız.
 • Numara değişikliği veya SİM kart değişikliğinde kampanyanız devam eder. Devir, numara taşıma, ödeme tipi değişikliği, servisler arası geçiş veya geri verme durumlarında kampanyanız iptal olur. 

 • Gözde Teklif de 90. gün sonunda otomatik sonlanacaktır.

  Fırsat Paketlerinden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 180 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 180 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika, SMS faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2744’e gönderebilirsiniz:
  • IPTAL FIRSAT
  Sohbet 400 paketinden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika faydasını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2744’e gönderebilirsiniz:

  • IPTAL SOHBET400

  Sohbet 200 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 180 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 180 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika faydasını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2744’e gönderebilirsiniz:

  • IPTAL SOHBET200

  Aylık paketten yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika faydasını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2744’e gönderebilirsiniz:
  • IPTAL 500DK
  Ek 2000 SMS Kampanyası’ndan yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki mesajlaşma faydasını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2744’e gönderebilirsiniz:

  • IPTAL EKSMS2000

  Kampanyalar bittiğinde bilgilendirme SMS'i gitmez.
  İkili 10 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika ve data faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2222’ye gönderebilirsiniz:
   
  •  IPTAL IKILI10
  Avantaj 20 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika ve data faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2222’ye gönderebilirsiniz:

  • IPTAL AVANTAJ20

  Avantaj 25 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika ve data faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2222’ye gönderebilirsiniz:

  • IPTAL AVANTAJ25

  Avantaj 29 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika ve data faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2222’ye gönderebilirsiniz:
  • IPTAL AVANTAJ29

  Avantaj 39 Paketi'nden yararlanma süresi kampanyaya kayıt tarihinden itibaren 90 gündür. Bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Bu 90 günlük dönem içerisinde satın aldığınız paket aktiflendikten sonra 30 gün süreyle paketin içeriğindeki dakika ve data faydalarını kullanabilirsiniz. 30 günün sonunda aynı paketten tekrar almadığınız sürece paketiniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Paketlerinizi iptal etmek için ilgili anahtar kelimeyi 2222’ye gönderebilirsiniz:
  • IPTAL AVANTAJ39
 • Vergilerde ve/veya mevzuat gereğince ilgili kurumlara yapılması gereken ödemelerde meydana gelecek artışlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve kararları nedeni ile yapılması gereken tarife değişiklikleri, tarifelere aynen uygulanır.
 • 0 532 7572222 yi ücretsiz arayarak mevcut tarife ve kampanyalarınızla ilgili bilgi alabilir, dilerseniz yeni tarife ve kampanyalarımıza abone olabilirsiniz.
Sayfayı kaydırın