Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında.

​​5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesi ve 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, “Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.