9.500 TL Altı Cihazlar Pasaj’da

turkcell.com.tr/pasaj

Öğrenci Cihazı
Nasıl Satın Alır?

Öğrenci Turkcell Pasaj adresine veya
Turkcell Mağazası’na gelir.

Öğrencinin kullandığı hat kendi
üzerine değilse sadece Turkcell’de
bulunan “Esnek Devir” işlemi ile hattı
kolayca kendi üzerine alabilir.

Öğrenci 9.500 TL altındaki telefon,
tablet veya bilgisayar
cihazlarından birini seçer ve satın alır.

*Her ürün için 1 adet fatura kesilmiş olması gerekir.

Öğrenci
Cihaz Desteği Süreci

Devlet cihaz desteği için
https://gsbbiz.gsb.gov.tr
adresinden e-devlet şifresi ile
giriş yapılarak cihaz desteği
başvurusu
yapılır.

 

Faturada öğrencinin adı
soyadı olmalıdır. IMEI
ve fatura bilgileri
ile
başvuru yapılır.

 

Bakanlık tarafından
kontrol edilerek başvuru
süreci değerlendirilir.

 

Akıllı telefon için nihai satış
bedelinin %44,4’ü, bilgisayar
veya tablet için nihai satış
bedelinin %16,6’sı oranında

teknolojik cihaz desteği tutarı,
Bakanlık tarafından öğrenciye
ait IBAN numarası üzerinden
banka hesabına yatırılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrencilere teknolojik cihaz desteği nedir?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz desteği verilmesi uygulamasıdır. Belirli şartları sağlayan öğrencilerin 9.500 TL altında telefon, bilgisayar veya tablet satın aldığında, yapacağı başvuru ile devlet desteği ödemesi alması sağlanacaktır. Başvuru ve ödeme süreçleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Teknolojik cihaz desteği kampanyası ne zaman başlar?

1 Kasım 2023 tarihi itibariyle satın alınan 9.500 TL altında olan (en yüksek 9.499 TL olmalı) telefon, bilgisayar ve tablet cihazları bu cihaz desteği kampanyasına dahildir.

Devlet cihaz desteği başvuru şartları nelerdir?

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,
 • Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,
 • Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,
 • Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,
 • Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,
 • Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,
 • Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,
 • Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,
 • Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması,

şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

Devlet cihaz desteği nasıl hesaplanır?

Öğrenci tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde; telefon cihazının nihai satış bedelinin %44,4’ü, bilgisayar ve tablet cihazlarının nihai satış bedelinin %16,66’sı oranında teknolojik cihaz desteği hesaplanır. Hesaplanan tutar, Bakanlık tarafından öğrencinin bildirdiği IBAN numaralı hesaba aktarılır ve bilgilendirme yine Bakanlık sistemi üzerinden yapılır.
Örneğin; Eğer 9.499 TL’lik bir cep telefonu aldıysanız; %44,4 oranında yani 4.218 TL’lik bir devlet desteği ödemesi hakkı kazanırsınız. Eğer 9.499 TL’lik bir bilgisayar aldıysanız; %16,66 oranında yani 1.586 TL’lik bir devlet desteği ödemesi hakkı kazanırsınız.

E-faturada dikkat edilmesi gerekenler neler?

 • Faturada başvuruyu yapacak öğrencinin adı ve soyadı olmalıdır.
 • Telefon için MAC ve IMEI ve varsa 2. IMEI bilgisi, satıcı VKN/TCKN, fatura no/ettn, fatura tarihi olmalıdır.
 • Başvuru yapan öğrencinin telefon numarası kendi üstüne kayıtlı olmalıdır. Annesi/babası dahil olmak üzere başka biri üzerine kayıtlı olan telefon numarası ile başvuru yapılamaz.
 • Her faturada yalnız 1 cihaz bulunmalıdır. Eğer; bir telefon bir bilgisayar alındıysa tek seferde alınmamalı; 2 ayrı alışveriş olarak süreç tamamlanmalıdır. Bu durumda, 2 ayrı fatura ile 2 ayrı başvuru yapılması gerekir. Bu faturalarda ek olarak satın alınmış olan şarj aleti, telefon kılıfı ayrı ürünler olmamalı, faturada yalnızca cihaz desteği alınacak cihaz tekil halde bulunmalıdır.

Teknolojik cihaz desteğine nasıl başvuru yapabilirim?

Şartlara uygun olan ve 9.500 TL’nin altında cihaz satın alan öğrenciler; https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ Bakanlık sitesinden başvurularını yapmalılar. Bu başvuru sırasında aşağıdaki bilgilerin sisteme girilmesi zorunludur.

 • Kimlik bilgilerinin
 • Fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının
 • Kendi adına kayıtlı telefon numarasının
 • IBAN numarasının
 • Mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının
 • Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin

Destek ödemesini ne zaman ve nereden alabilirim?

Tüm başvurular Bakanlık sistemi üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından verilen bilgiler incelendikten sonra başvurunun reddedilmesi halinde, sistem üzerinden öğrenci bilgilendirilir. Başvurunun kabulu halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır. Alınan cihaz üzerinden hesaplanan tutar Bakanlık tarafından öğrencinin bildirdiği IBAN numarasına aktarılır ve sistem üzerinden bilgilendirme sağlanır. Teknolojik cihaz desteği, fatura kesim tarihini takip eden ayın 20’si itibariyle iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik olarak gerçekleştirilir.

Aynı tip cihazdan satın alabilir miyim?

Aynı tip cihaz için yalnızca 1 kez başvuru yapılabilir.
Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.

Teknolojik cihaz desteği hangi markalarda geçerli?

Cihaz desteği 9.500 TL altında olan telefon, bilgisayar ve tablet marka ve modellerinin tümünde geçerlidir.

Aldığım ürünü iade edebilir miyim?

Aldığınız ürünleri standart Turkcell Pasaj iade süreçlerine göre iade edebilirsiniz. Teknolojik cihaz desteği işlemleri iptal ve iade süreçleri sona erdikten sonra başlayacaktır.

Aldığım ürünü kullanma şartı var mı?

Teknolojik cihaz desteği kapsamında alınan mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile destekten yararlanan tarafından kullanılır. Bakanlık tarafından başvuruya konu elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların IMEI bilgisi veya bilgileri sadece destekten yararlanan adına kayıtlı hatlar ile kullanılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.