Fırsat Eşitliği Politikamız

Turkcell’de farklılıkları en büyük zenginliğimiz olarak görür, çalışanlarımızın kendilerini özgür hissedecekleri ortamlar yaratırız. ​

  • Çalışanlarımız ile ilgili işe alım, terfi, gelişim vb. konularda aldığımız kararlarda din, dil, ırk, etnik köken farkı gözetmez, şirket içinde ortak akılı ön plana çıkartırız.
  • Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.
  • Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel prensibi esas alarak uygularız.