Kurumsal Paydaş İlişkileri

Kurumsal Paydaş İlişkileri

Ulusal & Uluslararası Organizasyonlar ve STK’lar

Turkcell olarak hareket noktamızı kapsayıcılık ilkesi olarak belirledik. Bu ilkeden hareketle toplumumuzda, etki yarattığımız grupların ve  işbirliği yaptığımız paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sürdürülebilir iletişim vizyonumuzla birlikte değer yaratmakta ve teknoloji sektörünün gelişimine kollektif katkıda bulunmaktayız. Sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve üniversite iş birlikleri kurarak dijital yeniliğin öncüsü konumunda, kimseyi geride bırakmadan, çoklu paydaş ilişkilerimiz ile durmaksızın bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmekteyiz. 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
AUSDER Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
BCTR Blockchain Türkiye Platformu
BGD Bilgi Güvenliği Derneği
EDİDER Enerjide Dijitalleşme Derneği
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu
ECTA European Competitive Telecommunications Association
ENDAVOUR
Etkin Girişimcileri Destekleme Derneği
ETİD
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FKB Finansal Kurumlar Birliği
GSMA Global System for Mobile Communications Association
GTI Global TD-LTE Intiative
IAPP International Association of Privacy Professionals
IIC International Institute of Communication
ItechLaw International Technology Law Association
ITU International Telecommunication Union
MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği
M-TOD Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği
MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
NGMN Next Generation Mobile Networks
ÖDED Ödeme ve Elektronik Para Derneği
PERYÖN Türkiye İnsan Yönetim Derneği
SKD Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği
TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği
UN (UN Global Compact) Birleşmiş Milletler
WTECH Teknolojide Kadın Derneği
YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği