Daha Fazla Bilgi

  • Hattın kayıtlı olduğu TC Kimlik numarasının Merkezî Nüfus İdare Sisteminden sorgulanması sonucunda hattın sahibinin vefat etmesi nedeniyle kullanıcı tarafından devir alınması gereken ve 27-28 Ağustos 2020 tarihinde SMS ile kendilerine bilgilendirme yapılmış bu kapsamda devir işlemi yapan abonelere 3 ay boyunca geçerli olacak 10GB yurt içi internet hediye edilecektir.
  • Kampanya faturalı ve ön ödemeli bireysel ses hatları için geçerlidir.
  • Paket bittiğinde başka data faydası yok ise tarifesinin aşımından ücretlenir.
  • Bu internet paketinin kullanım hakları sadece yurt içinde geçerlidir, bir sonraki döneme devretmez.
  • Her müşteri kampanya süresi boyunca bir kere faydalanabilir.
  • Ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, satılamaz. Kampanya otomatik olarak tanımlanır ve ücretsizdir.
  • Paket hakları ve fayda başkasına devredilemez. 


Kapat
Yardım ister misiniz?
YENİ
Birbirinden harika cihazlara en uygun şekilde sahip olun!