KONUŞMA İNTERNET SMS EK AVANTAJ ÜCRET
10 GB İNTERNET

Katılım Kriterleri

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Üzerinden başvurusu olumlu sonuçlanan üniversite öğrencilerine 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 10 GB internet faydası verilecektir. 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Üzerinden başvurusu olumlu sonuçlanan ve internet kullanımına açık hattı olan üniversite öğrencileri kampanyaya katılabilir. 
 • Öğrenciler kendi üzerine kayıtlı hatlar ile kampanyadan yararlanabilir.  Hat öğrenci üzerine kayıtlı değilse üzerine devir alması gereklidir. Hat sahibi olduktan sonra GSBbiz üzerinden kampanyaya başvuru yapılabilir.
 • İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere hattın aktifliği devam etmesi şartıyla on iki ay boyunca kesintisiz sağlanır.
 • Başvurunun öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından Bakanlığa ait GSBBiz uygulamasından veya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girilerek yapılması zorunludur.
 • Başvurunun Bakanlık tarafından kabulü halinde, öğrencinin bilgileri öğrencinin hattının bağlı bulunduğu mobil şebeke işletmecilerine bildirilir. Bildirim üzerine internet desteği aylık olarak mobil şebeke işletmecileri tarafından öğrencinin hattına yüklenir.
 • Bakanlık tarafından liste iletilmesi ile eğer öğrencinin hattı data kısıtlaması bulunmuyor ve hediye tanımlamasına uygunsa hediyesi tanımlanır. Bir yıl sürecek kampanyaya katılmış olur.
 • Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB’tır.
 • Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Başka kişiye devredilmez.

Ücretlendirme

 • 10 GB internet desteği 12 ay boyunca ücretsiz bir şekilde ayda bir kez olmak üzere hatta tanımlanır.
 • Operatör değişkliği durumunda internet desteği devam etmez.
 • İnternet desteği nedeniyle öğrencinin mevcut tarifesindeki haklarında herhangi bir değişiklik yapılmaz.
 • Müşteri kendi isteğiyle, borç ödememe, TL/paket yüklememe vb sebeplerle hattının data kullanımına kısıtılanması durumunda diğer faydaları gibi 10 GB internet desteğini de kullanamayacaktır. Eğer data kısıtlanması durumu devam ederse faydanın sonraki aylarda yenilenme zamanı geldiğinde yenilenmeyecektir. Öğrenci hattını tekrar kullanılabilir hale getirdiğinde, 1 yıllık kampanya süresi bitmemiş durumdaysa faydası tekrar aktiflenir. Bir yıllık kampanya süresi uzamaz. 
 • Faturasız bir hat kullanan müşteri, ödeme değişkliği yaptığında 10 GB öğrenci desteği kampanya hakkı devam eder. Ödeme tipi değişikliği yaptığı gün yeni bir 10 GB tanımlanır. Yenilenme tarihi sonraki aylar için ayın, ödeme tipi değişikliği yaptığı gün olacaktır. Bir yıllık kampanya süresi uzamaz. 
 • Faturalı ya da Rahat hattan faturasız hatta ödeme tipi değişikliği yapıldığında 10 GB öğrenci desteği kampanya hakkı iptal olacaktır.