Kurumsal Yönetim

​Şirket'in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatı altında yönetilir.​

Kurul'un sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:


  • Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek
  • Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak
  • Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek
  • Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek
  • Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak
  • Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek

Ahmet Akça - Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Ahmet Akça

Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

Ahmet Akça, Mart 2013'de SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanmıştır. Ağustos 2013 tarihinden bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1981-1988 yılları arasında Cam ve Gıda sektörlerinin iki önemli kuruluşunda Dış Ticaret Müdürlüğü yapmıştır. 1988 yılında uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra kendi işini kuran ve halen bu işi yürütmekte olan Ahmet Akça, Akça Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'nin ve Tedarik Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mayıs 2018'den itibaren BİM A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur.Atilla Koç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Atilla Koç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

Atilla Koç Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İçişleri Bakanlığında Bakanlık Müşavirliği, Konya Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra, sırasıyla Ulubey, Nusaybin ve Bayındır’da Kaymakam olarak çalışan Koç, Siirt ve Giresun’da Vali olarak görev yapmıştır. Başbakanlık Müsteşarlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulunan Atilla Koç, daha sonra TBMM 22. ve 23. Dönem AKP Aydın Milletvekilliği, 59. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. Atilla Koç, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mehmet Hilmi Güler - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Hilmi Güler

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

Mehmet Hilmi Güler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamlamıştır. Türk Uçak Sanayinde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Baş Müşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapmıştır. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmüştür. Mehmet Hilmi Güler, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesidir.
Ingrid Maria Stenmark - Yönetim Kurulu Üyesi 

Ingrid Maria Stenmark

Yönetim Kurulu Üyesi

Ingrid Maria Stenmark, Stokholm Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 1994 yılında Telia Company’ye katıldığından beri grup içerisinde Grup Regülasyon İlişkileri Yöneticiliği, vekaleten Baş Hukuk Müşavirliği, Turkcell ve MegaFon iştiraklerinin idaresi gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Halen Grup Stratejisi, Risk Yönetimi, Etik ve Uyum fonksiyonlarından ve İç Denetim fonksiyonunun gözetiminden sorumlu olarak Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Ofis, İş Mesuliyeti & Strateji Yöneticisi görevini yürütmektedir. Ayrıca, Turkcell’in ve Latviya’daki ortaklığın grupla ilişkilerini yönetmektedir. 2018 yılında Genel Kurul kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Mustafa Kıral - Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Kıral

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kıral, Makine Mühendisliği lisans eğitimini University of Texas, Austin’de, Biomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini ise University of California, Berkeley’de tamamlamıştır. Mustafa Kıral kariyeri süresince Altimo’da birleşme ve devralmaların yönetiminden sorumlu olarak çalışmış olup şirketin son yıllarda yaptığı bazı önemli anlaşmalarda danışmanlık yapmıştır. Ayrıca McKinsey & Company’nin çeşitli ofislerinde görev alan Kıral, bu görevinin öncesinde San Francisco’da bulunan Pasifik Borsasında, teknoloji alanında opsiyon alım satımı ve pazar uzmanlığı yapmıştır. Mustafa Kıral, Birleşik Krallık, Londra’da bulunan LetterOne Technology’nin kıdemli ortaklarındandır. 2018 yılında Genel Kurul kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Hasan Tuvan Yalım - Yönetim Kurulu Üyesi 

Hasan Tuvan Yalım

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Tuvan Yalım, Galatasaray Lisesinin ardından, hukuk lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans (LL.M.) yapmıştır. 2004-2009 yılları arasında Cravath, Swaine & Moore adlı Amerikan hukuk bürosunda avukat olarak görev alan Yalım, bu dönemde Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok finans, birleşme ve devralma işlemi ve sürecini de yönetmiştir. 2010-2014 yılları arasında Çukurova Grubunun uluslararası baş hukuk müşaviri olarak çalışmış ve İngiltere, Amerika, İsviçre gibi ülkelerde içtihat oluşturan birçok önemli dava ve tahkimde Çukurova Grubunun hukuk ekibinin başında yer almıştır. Uluslararası tahkim, finans ve şirketler hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık yapmaya devam eden Hasan Tuvan Yalım, hâlihazırda birçok şirket ve bireyin uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimi davalarını yürütmektedir. 2018 yılında Genel Kurul kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

* 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından 11 Mart 2013 tarihli karar ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. 

Sayfayı kaydırın