Kurumsal Yönetim

​​Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatları altında yönetilir.​ Şirketimiz Yönetim Kurulu çalışma esasları ekte​ ​bulunmaktadır.

Turkcell Yönetim Kurulu'nun sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:


  • Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek
  • Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak
  • Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek
  • Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek
  • Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak
  • Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek

Şenol Kazancı - Yönetim Kurulu Üyesi 


Şenol Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı


1975 yılında İstanbul’da doğan Şenol Kazancı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığı, 2014 yılında ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. 15 Nisan 2021 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Şenol Kazancı, 14 Eylül 2023 tarihinden bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.


Ayşe Nur Bahçekapılı - Yönetim Kurulu Üyesi 


Ayşe Nur Bahçekapılı

Yönetim Kurulu Üyesi


1954 yılı İstanbul doğumlu olan Ayşe Nur Bahçekapılı aslen Trabzonludur. Lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesi’nde tamamlayan Bahçekapılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. İş hayatına serbest avukat olarak başlayan Bahçekapılı, avukatlık mesleğini icra ederken 1988-1992 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. 2007-2009 yılları arasında TBMM Anayasa Komisyonu Sözcülüğü görevini yürüten Bahçekapılı, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevini yürüten Bahçekapılı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir. 14 Eylül 2023 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.


Serdar Çetin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Serdar Çetin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Serdar Çetin 1977 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. HEC School of Management’tan stratejik yönetim alanında İşletme yüksek lisans derecesine (Grande Ecole) sahiptir. 14.06.2022 tarihinden beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesidir. Serdar Çetin, Temmuz 2007 ve Kasım 2020 tarihleri arasında Play Group’un Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmüştür. Temmuz 2005’ten Ekim 2006’ya kadar Play’in (P4 Sp.zo.o.) Yönetim Kurulu üyesi, Temmuz 2007 ve Haziran 2017 tarihleri arasında Play’in (P4 Sp.zo.o.) Denetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Play Group’un halka arzından Kasım 2020’de Iliad’a satılana kadar Play Communications S.A.’da Denetim Komitesi, Ücretlendirme ve Aday Belirleme Komitesi ve Operasyon ve Yatırım Komitesi Üyesi olarak rol almıştır. 2007 ve Nisan 2013 tarihleri arasında ise Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. ve o zamanki ana şirketi NetOne Holdings S.a.r.l.’in Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Netia (Polonya) ve bugün Applovin (ABD) tarafından satın alınmış olan Machinezone dahil olmak üzere pek çok telekomünikasyon veya teknoloji şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ya da yönetim kurulu gözlemcisi olarak görev almıştır. Ek olarak, AASA Polska’nın Ağustos 2015- Aralık 2019 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Serdar Çetin, ayrıca WOM S.A. Şili ve WOM Colombia’da yönetim kurulu üyesi, Novator Partners LLP’de şirket ortağı olarak görev yapmıştır. Novator’a katılmadan önce Merrill Lynch yatırım bankacılığı ve Londra BNP Paribas Asset Management’da çalışmıştır. Purplecrest LLP’de kurucu ortak olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derece İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Salim Arda Ermut - Yönetim Kurulu Üyesi 


Salim Arda Ermut

Yönetim Kurulu Üyesi


1980 yılında Karaman’da doğan Arda Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler müşaviri olarak göreve başladı. Uzman olarak çalışmaya başladığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda çeşitli yöneticilik görevlerde bulundu. 2015 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına atanan Ermut, 2020 yılına kadar bu görevi yürüttü. Bu görevlerinde Türkiye’ye çeşitli uluslararası doğrudan yatırımların kazandırılmasında rol oynayan Ermut, 2015-2019 yılları arasında Viyana Ekonomik Forumu ve SunExpress Yönetim Kurulu Üyeliği, 2019-2021 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve dört yıl boyunca Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nde (WAIPA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2019-2021 yılları arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Hava Yolları İcra Kurulu'nda da üç üyeden biri olarak görev yapmıştır. Ermut, Türk Telekom’da ise 2022-2024 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Arda Ermut, 2018-2020 yılları arasında Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve Mart 2021 itibariyle Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.
Mehmet Naci İnci - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Mehmet Naci İnci

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


1965 yılında Malatya’da doğan Prof. M Naci İnci lisans derecesini fizik alanında 1987 yılında Marmara Üniversitesinden aldı. Doktora derecesini fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesinden (Edinburgh, UK) 1993 yılında aldı. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünde (ABD) fiber optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne Yardımcı Doçent oldu. 1996 yılında aynı üniversitede Doçentliğe yükseltildi. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesine (Japonya) konuk araştırmacı profesör olarak davet edildi. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne Profesör oldu. 2013-2020 yılları arasında 5 yıl boyunca Fizik Bölümü Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2021’den bu yana Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğünü yapmaktadır. Prof. İnci, yurtdışındaki çeşitli üniversiteler tarafından konuk bilim adamı olarak davet edildi. Bu kurumlardan bazıları şunlardır: Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi (Birleşik Krallık). Araştırma alanları olarak; endüstriye yönelik uygulamalı optik, kuantum optiği, doğrusal olmayan optik, kuantum bilişimi, optoelektronik, fiber optik sensörler, fiber optik telekomünikasyon, katı hal fiziği, optik profilometri, fotonik kristaller ve nano-yapıların fotoniği olarak sıralanabilir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.
Figen Kılıç - Yönetim Kurulu Üyesi 


Figen Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi


1970 yılı Gaziantep doğumlu olan Figen Kılıç, Selçuk Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Proje yönetimi, süreç yönetimi, test mühendisliği eğitimleri almış olan Kılıç, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nu tamamlamış ve İşletme Yönetimi Yüksekokulu’na devam etmektedir. İş hayatına İhlas Holding bünyesinde teknik tercüman olarak başlayan Kılıç, 1995’te girdiği İstanbul Belediyesi BELBİM A.Ş.’de uzun yıllar ödeme sistemleri alanında AR-GE Mühendisi, Projeler Koordinatörü, AR-GE Yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında Çalık Holding bünyesinde E-Kent Ödeme Sistemleri A.Ş.’ye geçerek Türkiye’nin farklı illerine elektronik bilet sistemi kurulum ve işletme projelerinde IT ve Operasyon ekip yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’de görev alan Figen Kılıç, 2015’te Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu’na ilk kadın kurul üyesi olarak atandı. 2018 yılında Kurul 2. Başkanı olan Kılıç, 2019 yılında görev süresinin dolmasının akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Hizmet Sunumu Genel Müdürü olarak görev aldı. Figen Kılıç halen TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi görevini de yürütmektedir. Figen Kılıç 29 Ocak 2021 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir.


Nail Olpak - Yönetim Kurulu Üyesi 


Nail Olpak

Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı. İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcısı, Cankurtaran Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı ve Başkan Yardımcısı olarak ayrıldı. Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş ve PAK YATIRIM İnşaat A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Nail OLPAK, yukardakilerin dışında, aşağıdaki görevlerini de sürdürmektedir; DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi, İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi, YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Üyesi, DTİK, Dünya Türk İş Konseyi, Başkanı, MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Y. İstişare Heyeti Üyesi, UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, TUGEV, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Üyesi, MMG, Mimar ve Mühendisler Grubu Üyesi, MSMB, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi, ALMED, Aydın Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, (BTM) Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İdris Sarısoy - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


İdris Sarısoy

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


1974 yılında Bafra’da doğan İdris Sarısoy, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimini “Türkiye`de Kamu Kesimi Açıkları ve Finansman Politikaları” başlıklı teziyle 2000 yılında tamamladı. 2001’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi bilim dalında başladığı doktora eğitimini hazırladığı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması” adlı doktora tezi ile 2006 yılında tamamladı. 2002’de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde başladığı akademik kariyerine 2003’te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde devam etti. 2007-2014 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde Dr. Öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014’ten itibaren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doçent Doktor çalışmaya başlayan Sarısoy, 2020’de de Profesör Doktor olarak aynı bölümde görevine devam etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyesi de olan Sarısoy, ağırlıklı olarak vergi konularında olmak üzere, yoksulluk, yabancı sermaye yatırımları, seçim beyannameleri ve sağlık ekonomisi alanlarında akademik araştırmalar yürütmektedir. 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Melikşah Yasin - Yönetim Kurulu Üyesi 


Melikşah Yasin

Yönetim Kurulu Üyesi


1975 yılı İstanbul doğumlu olan Melikşah Yasin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden başladığı yüksek lisans çalışmalarını “Türkiye'de Yönetimin Parlamento Tarafından Denetlenmesi” başlıklı tezi ile 1998 yılında tamamladı. 1997 yılında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora çalışmalarını 2002 yılında hazırladığı “Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri” adlı doktora tezi ile tamamladı. Akademik araştırmalar için 2007 ve 2008 yıllarında King’s College’da bulundu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine doçent olarak atandı. 2016 yılından itibaren aynı Fakültede idare hukuku profesörü olarak görev yapmaktadır. Üniversitede çeşitli idari görevler üstlendi. İdare hukuku alanında yazılmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunan Yasin, halen Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir akademisyen olarak bulunmaktadır. Yasin, evli ve bir çocuk babasıdır. 13 Eylül 2023 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.