Kurumsal Yönetim

​​Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatları altında yönetilir.​ Şirketimiz Yönetim Kurulu çalışma esasları ekte​ ​bulunmaktadır.

Turkcell Yönetim Kurulu'nun sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:


  • Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek
  • Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak
  • Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek
  • Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek
  • Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak
  • Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek

Şenol Kazancı - Yönetim Kurulu Üyesi 


Şenol Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı


1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığı, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerini yürüten Şenol Kazancı son olarak 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Şenol Kazancı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiş olup 14 Eylül 2023 tarihi itibari ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.


Figen Kılıç - Yönetim Kurulu Üyesi 


Figen Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi


1970 yılı Gaziantep doğumlu olan Figen Kılıç, Selçuk Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Proje yönetimi, süreç yönetimi, test mühendisliği eğitimleri almış olan Kılıç, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nu tamamlamış ve İşletme Yönetimi Yüksekokulu’na devam etmektedir. İş hayatına İhlas Holding bünyesinde teknik tercüman olarak başlayan Kılıç, 1995’te girdiği İstanbul Belediyesi BELBİM A.Ş.’de uzun yıllar ödeme sistemleri alanında AR-GE Mühendisi, Projeler Koordinatörü, AR-GE Yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında Çalık Holding bünyesinde E-Kent Ödeme Sistemleri A.Ş.’ye geçerek Türkiye’nin farklı illerine elektronik bilet sistemi kurulum ve işletme projelerinde IT ve Operasyon ekip yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’de görev alan Figen Kılıç, 2015’te Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu’na ilk kadın kurul üyesi olarak atandı. 2018 yılında Kurul 2. Başkanı olan Kılıç, 2019 yılında görev süresinin dolmasının akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Hizmet Sunumu Genel Müdürü olarak görev aldı. Figen Kılıç halen TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi görevini de yürütmektedir. Figen Kılıç 29 Ocak 2021 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir.


Nail Olpak - Yönetim Kurulu Üyesi 


Nail Olpak

Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı. İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcısı, Cankurtaran Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı ve Başkan Yardımcısı olarak ayrıldı. Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş ve PAK YATIRIM İnşaat A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Nail OLPAK, yukardakilerin dışında, aşağıdaki görevlerini de sürdürmektedir; DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi, İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi, YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Üyesi, DTİK, Dünya Türk İş Konseyi, Başkanı, MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Y. İstişare Heyeti Üyesi, UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, TUGEV, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Üyesi, MMG, Mimar ve Mühendisler Grubu Üyesi, MSMB, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi, ALMED, Aydın Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi        Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, (BTM) Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sir Julian Horn-Smit - Yönetim Kurulu Üyesi 


Sir Julian Horn-Smith

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Londra’da doğan Sir Julian Horn-Smith, Hons London Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Bath Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladı ve Bath Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile ödüllendirildi. 1984-2006 yılları arasında Vodafone Group bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olup 2000-2006 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Sir Julian Lloyds Banking Group Yönetim Kurulu ve Risk Komitesi Üyesi, Etisalat Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapmıştır. Halen, eBuilder AB (İsveç) Yönetim Kurulu Başkanı ve Digicel Group’ta Yönetim Kurulu Üyesidir. FTSE Directorships, AlixPartners ve UBS Investment Bank’ta danışman olarak görev almaktadır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.


Afif Demirkıran - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Afif Demirkıran

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Siirt’te doğdu. İlk ve orta eğitimini Siirt’te tamamlayan Afif Demirkıran 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Yüksek Mühendislik ve Master eğitimi aldı. Etibank’ta yöneticilik, DPT Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ereğli Demir Çelik A.Ş. ve Sümerbank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyelikleri, özel sektörde koordinatörlük ve yöneticilik, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında siyasete giren Afif Demirkıran, 22. Dönem Batman, 23. ve 24. Dönem Siirt Milletvekilliği yaptı. 22. dönemde KİT Komisyonu Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı. 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 22., 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 24. dönemde ayrıca, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2016’dan bu yana AK Parti Dış İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Afif Demirkıran, 6 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Hüseyin Arslan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Hüseyin Arslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


1968 yılında Aydın’da doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Southern Methodist Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1994 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında doktorasını tamamladı. ERICSSON’da araştırmacı mühendis, ANRITSU şirketinde danışman, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi ve ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Hüseyin Arslan ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel ödül sahibi olmuştur. 2013 yılında profesörlük derecesini alan Hüseyin Arslan halen İstanbul Medipol Üniversitesi ve South Florida Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevlerini yürütmektedir. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.

Serdar Çetin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Serdar Çetin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Serdar Çetin Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olup, HEC School of Management’tan stratejik yönetim alanında İşletme yüksek lisans derecesine (Grande Ecole) sahiptir. Serdar Çetin, Temmuz 2007 ve Kasım 2020 tarihleri arasında Play Group’un Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmüştür. Temmuz 2005’ten Ekim 2006’ya kadar Play’in (P4 Sp.zo.o.) Yönetim Kurulu üyesi, Temmuz 2007 ve Haziran 2017 tarihleri arasında Play’in (P4 Sp.zo.o.) Denetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Play Group’un halka arzından Kasım 2020’de Iliad’a satılana kadar Play Communications S.A.’da Denetim Komitesi, Ücretlendirme ve Aday Belirleme Komitesi ve Operasyon ve Yatırım Komitesi Üyesi olarak rol almıştır. 2007 ve Nisan 2013 tarihleri arasında ise Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. ve o zamanki ana şirketi NetOne Holdings S.a.r.l.’in Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Netia (Polonya), Forthnet (Yunanistan), Be* Unlimited (İngiltere) ve bugün Applovin (ABD) tarafından satın alınmış olan Machinezone dahil olmak üzere pek çok telekomünikasyon veya teknoloji şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ya da yönetim kurulu gözlemcisi olarak görev almıştır. Ek olarak, AASA Polska’nın Ağustos 2015- Aralık 2019 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Serdar Çetin, Temmuz 2015’den beri WOM S.A. Şili’nin yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, Londra merkezli bir yatırım danışmanlığı firması olan Novator Partners LLP’nın ortağıdır. Novator’a katılmadan önce Merrill Lynch yatırım bankacılığı ve Londra BNP Paribas Asset Management’da çalışmıştır. Serdar Çetin, 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. Çok iyi derece İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Melikşah Yasin - Yönetim Kurulu Üyesi 


Melikşah Yasin

Yönetim Kurulu Üyesi


1975 yılı İstanbul doğumlu olan Melikşah Yasin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden başladığı yüksek lisans çalışmalarını “Türkiye'de Yönetimin Parlamento Tarafından Denetlenmesi” başlıklı tezi ile 1998 yılında tamamladı. 1997 yılında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora çalışmalarını 2002 yılında hazırladığı “Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri” adlı doktora tezi ile tamamladı. Akademik araştırmalar için 2007 ve 2008 yıllarında King’s College’da bulundu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine doçent olarak atandı. 2016 yılından itibaren aynı Fakültede idare hukuku profesörü olarak görev yapmaktadır. Üniversitede çeşitli idari görevler üstlendi. İdare hukuku alanında yazılmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunan Yasin, halen Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir akademisyen olarak bulunmaktadır. Yasin, evli ve bir çocuk babasıdır. 14 Eylül 2023 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.


Ayşe Nur Bahçekapılı - Yönetim Kurulu Üyesi 


Ayşe Nur Bahçekapılı

Yönetim Kurulu Üyesi


1954 yılı İstanbul doğumlu olan Ayşe Nur Bahçekapılı aslen Trabzonludur. Lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesi’nde tamamlayan Bahçekapılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. İş hayatına serbest avukat olarak başlayan Bahçekapılı, avukatlık mesleğini icra ederken 1988-1992 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. 2007-2009 yılları arasında TBMM Anayasa Komisyonu Sözcülüğü görevini yürüten Bahçekapılı, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevini yürüten Bahçekapılı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir. 14 Eylül 2023 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.