Eğitime Dönüştür

Faaliyetlerimizde değer zincirimiz boyunca çevreyi dikkate alarak, temiz teknolojileri kullanarak ve döngüsel ekonomi bilincini geliştirerek ekolojik çevrenin korunması için yeni ürünler ve projeler gerçekleştiriyoruz.​

Teknolojik Atıkları "Eğitime Dönüştür"

 
Eğitime Dönüştür" projesi, küresel e-atık tsunamiyle mücadele ederek dünya genelinde geri dönüştürülemeyen atık yükünü azaltma hedefiyle Turkcell tarafından Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle başlatıldı. Elektronik cihazların, telefonlardan bilgisayar ve tabletlere kadar, sorumlu bir şekilde imha edilmesini teşvik eden proje kapsamında Turkcell mağazalarında toplanan e-atıklar geri dönüşüme gönderilerek elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) aracılığıyla çocukların nitelikli eğitimine bağışlanmaktadır. Projeyi çevre ve toplum odaklı bir başarı öyküsüne dönüştüren unsurlardan biri, sadece elektronik atıkların çevresel etkisini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda olumlu bir toplumsal katkı sağlamasıdır.
Proje elektronik atıkları depolama alanlarından uzaklaştırarak çevresel etkilerin azaltılmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Ayrıca, projenin sorumlu geri dönüşüm vurgusu, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerine yönelik küresel çabalara uyum sağlayarak Turkcell'in çevresel sorumluluk taahhüdünü pekiştirmektedir.