Milli Eğitim Vakfı

Milli Eğitim Vakfı Bağış Servisi

5 TL / SMS
İncele
Turkcell Milli Eğitim Vakfı

Milli Eğitim Vakfı Nedir?

Milli Eğitim Vakfı vizyonunu gerçekleştirebilmek ve eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmaktır.

Nasıl Kullanırım?

Kullanıcı 5023’e boş mesaj göndererek 5 TL’lik bağış yardımında bulunabilir.

Vakfımızın amacı İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik (innovasyon) ve artı değer yaratma yetisi açılmış, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için;

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

Abonelikli bir servis olmadığı için iptal gerektirmez.

Diğer
5023'e boş mesaj gönderir.

Her bağış için 5 TL’dir.