Katılım Kriterleri

Kampanya 17.11.2023- 31.12.2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,
  • Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,
  • Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazınınvergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,
  • Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,
  • Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,
  • Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,
  • Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,
  • Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,
  • Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması, şartlarını birlikte sağlaması gerekir.