Daha Fazla Bilgi

Bireysel Faturalı ses müşterileri hediye almaya hak kazanır.

 • “Avantajlı Turkcell’li” Kampanyasından aşağıdaki koşulları sağlayan aboneler yararlanabilir:
 • Yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası kapsamında kampanyasının son 30 günlük dönemi içerisinde olan veya üzerinde aktif yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası olmayan ve aşağıdaki 5 kriter setinden herhangi birinde yer alan Bireysel Turkcell Faturalı hat kullanıcıları. 5 kriter seti:
 • Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi sesharcamasını yüzde 14 ve üzeri arttıran, rakip  operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık
 • ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler.        
 • Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılaraoranı yüzde 23 ve altında olan müşteriler.
 • Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı yüzde 50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az yüzde 9 artmış olan müşteriler.
 • Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.
 • Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık
 • rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşterilerden
 • Son 15 gün içerisinde Çağrı Merkezi’nden aranıp teklifsunulmuş ve kabul etmemiş. Yukarıdaki kriterleri sağlayan müşterilerden taahhüdsüz olup yeni bir yıllık abonelik veya katlama kampanyası kapsamında kontratlı bir pakete geçiş yapanlara 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacaktır. Eğer müşteri bu teklifi de kabul etmezse ertesi günden itibaren bu indirim 6 ay geçerli 5TL indirim olarak sunulacaktır. Yukarıdaki Kriterleri sağlayan müşterilerden yıllık abonelik kampanyasının veya katlama kampanyasının son 30 gününde olanların güncel olarak kullandığı yıllık abonelik veya katlama kampanyasındaki tarife paketinin fiyatı ile, geçiş yapacağı tarife paketi yıllık abonelik veya katlanan kampanyası kapsamındaysa, arasındaki fiyat farkı hesaplanacaktır. Eğer fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacak, 10TL’den fazlaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer bu müşteriler bu teklifi de kabul etmezse, ertesi günden itibaren ve fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacak, fiyat farkı 10TL’den fazlaysa 6 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer geçiş yapacağı paket yukarıda belirtilen yıllık abonelik kampanyası ve katlanan kampanyası kapsamında değilse fiyat farkı kriterine bakılmaksızın, 3 ay geçerli 5 TL indirim sunulacaktır. Bu teklif de kabul edilmezse, bir sonraki günden itibaren 6 ay geçerli 5TL İndirim sunulacaktır. Sunulan indirimi alabilme hakkı 35 gün geçerli olacaktır. 2 indirim aynı anda alınamaz.

  • Kampanya kapsamında verilen faydaların limit bilgileri nelerdir?
   • İlgili kriterleri sağlayan müşterilerden taahhüdsüz olup yeni bir yıllık abonelik veya katlama kampanyası kapsamında kontratlı bir pakete geçiş yapanlara 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacaktır. Eğer müşteri bu teklifi de kabul etmezse ertesi günden itibaren bu indirim 6 ay geçerli 5TL indirim olarak sunulacaktır. Yukarıdaki Kriterleri sağlayan müşterilerden yıllık abonelik kampanyasının veya katlama kampanyasının son 30 gününde olanların güncel olarak kullandığı yıllık abonelik veya katlama kampanyasındaki tarife paketinin fiyatı ile, geçiş yapacağı tarife paketi yıllık abonelik veya katlanan kampanyası kapsamındaysa, arasındaki fiyat farkı hesaplanacaktır. Eğer fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacak, 10TL’den fazlaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer bu müşteriler bu teklifi de kabul etmezse, ertesi günden itibaren ve fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacak, fiyat farkı 10TL’den fazlaysa 6 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer geçiş yapacağı paket yukarıda belirtilen yıllık abonelik kampanyası ve katlanan kampanyası kapsamında değilse fiyat farkı kriterine bakılmaksızın, 3 ay geçerli 5 TL indirim sunulacaktır. Bu teklif de kabul edilmezse, bir sonraki günden itibaren 6 ay geçerli 5TL İndirim sunulacaktır. Sunulan indirimi alabilme hakkı 35 gün geçerli olacaktır. 2 indirim aynı anda alınamaz.
  • Kimler yararlanabilir?
   • Yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası kapsamında kampanyasının son 30 günlük dönemi içerisinde olan veya üzerinde aktif yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası olmayan ve aşağıdaki 5 kriter setinden herhangi birinde yer alan Bireysel Turkcell Faturalı hat kullanıcıları. 5 kriter seti:
   • Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi sesharcamasını yüzde 14 ve üzeri arttıran, rakip  operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler.
   • Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılaraoranı yüzde 23 ve altında olan müşteriler.
   • Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı yüzde 50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az yüzde 9 artmış olan müşteriler.
   • Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.
   • Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık
   • rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşterilerden
   • Son 15 gün içerisinde Çağrı Merkezi’nden aranıp teklifsunulmuş ve kabul etmemiş.
  • Kampanyaya nasıl katılabilirim?
   • Belirtilen şartlar sağlandığında indirim otomatik olarak tanımlanır.
  • Kampanya içeriği ve özellikleri, hedef kitlesi, hizmetten yararlanmak için gerekli özel şartlar nelerdir?
   • Yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası kapsamında kampanyasının son 30 günlük dönemi içerisinde olan veya üzerinde aktif yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası olmayan ve aşağıdaki 5 kriter setinden herhangi birinde yer alan Bireysel Turkcell Faturalı hat kullanıcıları. 5 kriter seti:
   • Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi sesharcamasını yüzde 14 ve üzeri arttıran, rakip  operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler.
   • Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılaraoranı yüzde 23 ve altında olan müşteriler.
   • Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı yüzde 50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az yüzde 9 artmış olan müşteriler.
   • Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.
   • Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık
   • rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşterilerden Son 15 gün içerisinde Çağrı Merkezi’nden aranıp teklifsunulmuş ve kabul etmemiş olmak

 • İlgili kriterleri sağlayan müşterilerden taahhüdsüz olup yeni bir yıllık abonelik veya katlama kampanyası kapsamında kontratlı bir pakete geçiş yapanlara 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacaktır. Eğer müşteri bu teklifi de kabul etmezse ertesi günden itibaren bu indirim 6 ay geçerli 5TL indirim olarak sunulacaktır. Yukarıdaki Kriterleri sağlayan müşterilerden yıllık abonelik kampanyasının veya katlama kampanyasının son 30 gününde olanların güncel olarak kullandığı yıllık abonelik veya katlama kampanyasındaki tarife paketinin fiyatı ile, geçiş yapacağı tarife paketi yıllık abonelik veya katlanan kampanyası kapsamındaysa, arasındaki fiyat farkı hesaplanacaktır. Eğer fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 5TL indirim sunulacak, 10TL’den fazlaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer bu müşteriler bu teklifi de kabul etmezse, ertesi günden itibaren ve fiyat farkı 0-10TL arasındaysa 3 ay geçerli 10TL indirim sunulacak, fiyat farkı 10TL’den fazlaysa 6 ay geçerli 10TL indirim sunulacaktır. Eğer geçiş yapacağı paket yukarıda belirtilen yıllık abonelik kampanyası ve katlanan kampanyası kapsamında değilse fiyat farkı kriterine bakılmaksızın, 3 ay geçerli 5 TL indirim sunulacaktır. Bu teklif de kabul edilmezse, bir sonraki günden itibaren 6 ay geçerli 5TL İndirim sunulacaktır. Sunulan indirimi alabilme hakkı 35 gün geçerli olacaktır. 2 indirim aynı anda alınamaz.

 • Yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası kapsamında kampanyasının son 30 günlük dönemi içerisinde olan veya üzerinde aktif yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası olmayan ve aşağıdaki 5 kriter setinden herhangi birinde yer alan Bireysel Turkcell Faturalı hat kullanıcıları. 5 kriter seti:
  Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi sesharcamasını yüzde 14 ve üzeri arttıran, rakip  operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler.
  Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılaraoranı yüzde 23 ve altında olan müşteriler.
  Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı yüzde 50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az yüzde 9 artmış olan müşteriler.
  Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.
  Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık
  rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşterilerden
  Son 15 gün içerisinde Çağrı Merkezi’nden aranıp teklifsunulmuş ve kabul etmemiş.

 • Belirtilen şartlar sağlandığında indirim otomatik olarak tanımlanır.

 • Yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası kapsamında kampanyasının son 30 günlük dönemi içerisinde olan veya üzerinde aktif yıllık abonelik kampanyası veya katlanan kampanyası olmayan ve aşağıdaki 5 kriter setinden herhangi birinde yer alan Bireysel Turkcell Faturalı hat kullanıcıları. 5 kriter seti:
  Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi sesharcamasını yüzde 14 ve üzeri arttıran, rakip  operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre yüzde 34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı yüzde 86’dan fazla olan müşteriler.
  Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılaraoranı yüzde 23 ve altında olan müşteriler.
  Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı yüzde 50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az yüzde 9 artmış olan müşteriler.
  Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin aldığı toplam arama adedine oranı yüzde 45’in üzerinde olan son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.
  Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı yüzde 3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 aylık ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık
  rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı yüzde 50’nin üzerinde olan müşterilerden Son 15 gün içerisinde Çağrı Merkezi’nden aranıp teklifsunulmuş ve kabul etmemiş olmak

 • Hayır yok.

 • Kampanya iptal edilemez.

 • Hayır, devam etmemektedir.

 • Hayır, transfer edilememektedir.

 • Daha düşük paket ücretli bir pakete geçiş yapılırsa indirim iptal olur.

 • Evet, yararlanabilirsiniz.

 • Hayır devam etmemektedir.

Kapat
Yardım ister misiniz?
YENİ
Birbirinden harika cihazlara en uygun şekilde sahip olun!