Faturasız Paket Yükleme

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  • Lütfen yükleme yapmak istediğiniz GSM numarasını giriniz.

   GSM numarası eksik yada yanlış formatta. (0 ya da 5 ile başlamalı)

   YÜKLEME YAPMAK İSTEDİĞİNİZ GSM NUMARASI

  Lütfen güvenlik kodunu giriniz.
  Lütfen güvenlik kodunuzu kontrol ediniz.
  Lütfen güvenlik kodunuzu kontrol ediniz.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3

  ÖDEME BİLGİLERİ

  1. Lütfen kredi kartı üzerinde yazan ad - soyad bilgisini giriniz.

   LÜTFEN AD VE SOYADINIZI KARTINIZIN ÜZERİNDE YAZDIĞI ŞEKİLDE GİRİNİZ

   Lütfen kredi kartı numarasını giriniz.

  2. Lütfen yıl seçiniz.

  3. ?
   Kredi kartınızın arka yüzünde bulunan 3 haneli rakam

   Lütfen kredi kartınızın arka yüzünde yer alan 3 haneli güvenlik kodunu giriniz (CVV)

   Lütfen kredi kartı güvenlik kod bilgisini eksiksiz giriniz.

  Sözleşme Bilgileri

  • Lütfen GSM numarasını giriniz.

  • Lütfen sözleşme için ad - soyad bilgisini giriniz.

  1. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi
   ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
   1. TANIMLAR
    SATICI:
    Ünvanı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş
    Adresi: İstanbul Maltepe Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark
    Telefon: 0 212 313 10 00
    Fax: 0 212 313 00 99
    Turkcell Müşteri Hizmetleri: 0532 532 00 00
    Web: www.turkcell.com.tr
    Mersis No: 6-1248-6542-5749474
    ALICI:
    Adı/Soyadı/Ünvanı: #customerfullname#
    Telefon: #msisdn#
   1. ÖNBİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU:
    İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
   1. ÜRÜN:
    Sözleşme konusu ürün veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı ve temel nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/hazirkart/nasil-tl-yukleyebilirim adresinden ulaşabilirsiniz.
    Ürün Özellikleri:

    #productname#, Paket Adet: 1.0, Satış Bedeli (KDV dahil Toplam): #amount# TL #period# ,

    Abonelik,Her şey Dahil Toplam (KDV, Banka Vade Farkı ve Kargo ücreti dâhil toplam): #amount# TL #period# Abonelik,

    Abonelik , Ücret: #amount# TL #period# Abonelik;

    Ödeme şekli: Kredi Kartı ile Ödeme

   1. ÖDEME VE TESLİMAT:
    Fatura Adresi:
   1. Satın alınan ürünün/hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Bu nedenle kargo bedeli yansıtılmayacaktır.
   2. ALICI'nın, satın aldığı ürün/hizmet(ler) ile ilgili ürün/hizmet ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesini onayladıktan sonra ek olarak satış onayını da yapmasını müteakip, ALICI adına ürün/hizmet satışı tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan ürün/hizmet, ALICI'nın hattına aktive edilecek ve bu anda ürün/hizmet ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır.
   3. Ödeme şekli Kredi Kartı ile Peşin İşlem (tek çekim) veya Mobil İletişim Hizmet Faturanıza yansıtma şeklindedir.
   4. Mobil cihazdan yapılan işlemler için data kullanımının ücretli olması durumunda ücretlendirme mevcut tarifeniz üzerinden yapılacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme mobil cihazınızın uyarı mesajlarında gösterilecektir.
   5. CAYMA HAKKI:
    Sözleşme konusu ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnalarını oluşturduğundan, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır.
   1. GENEL HÜKÜMLER
   2. Bu bilgiler, ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
   3. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.
   4. ALICI, SATICI’nın internet sitesindeki işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.
   5. İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda ALICI Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.
   6. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.
  Lütfen sözleşmeyi okuyup, onayladığınıza dair kutucuğu işaretleyiniz.
Kapat
Yardım ister misiniz?